ราตรีที่สวยงาม

 ผาสุข อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ราตรีที่สวยงาม ผาสุข
เนื้อร้อง/ทำนอง: ผาสุขเรียบเรียง: messy roomโปรดิวเซอร์: จ๊อบ เสรี, การิน

D# | G# |D# | G# |
D# | G# |D# | G# |

   นั่งมอD#งดูดวงจันทร์..ส่องแสงวับวาG#วอยู่ในนภา D#  ดวงดาราช่างงามล้นใG#จ..

สว่Cmางกว่าคืนไหน ๆ น้ำเมG#าคงเข้าใจปิดA#ขวดวางไว้..ใกล้ ๆ ตัD#

ฉันD#นั่งนึกทบทวนเรื่องราG#วที่ผ่านมานั่งยิ้A#ม..เหมือนคนบ้า มองพระจันD#ทร์วัCmนเวลาเหล่านั้น ไม่ว่าจะทุG#กข์สุขด้วยกันความจริA#งกับความฝัน ไม่เคยลืD#

โอ้G#.. สวยงาD#ม..โอ้G#.. พร่างพรD#าว..นั่งมอFmงเหมือนกับคืนนี้ เป็นคืนสุดท้าA#ย..ในราตรีที่สวยงาม..

D# | G# |D# | G# |
Cm | Gm |Fm | A# |

* |

โอ้G#.. สวยงาD#ม..โอ้G#.. พร่างพรD#าว.. เรื่องราA#ว..สว่Cmางกว่าคืนไหน ๆ น้ำเมA#า..คงเข้าใจปิดA#ขวดวางไว้ ใกล้ ๆ ตัD#ว..

** |

D# | D# |G# | G# |

   ในราตรีที่สวยงาD#ม.. G#  ในราตรีที่สวยงาD#ม..คอร์ดเพลง ราตรีที่สวยงาม ผาสุข

เนื้อเพลง ราตรีที่สวยงาม ผาสุข นั่งมองดูดวงจันทร์ ส่องแสงวับวาวอยู่ในนภา ดวงดาราช่างงามล้นใจ สว่างกว่าคืนไหนๆน้ำเมาคงเข้าใจ ปิดขวดวางไว้ ใกล้ๆตัว ฉันนั่งนึกทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมา นั่งยิ้ม เหมือนคนบ้า มองพระจันทร์ วันเวลาเหล่านั้น ไม่ว่าจะทุกข์สุขด้วยกัน ความจริงกับความฝัน ไม่เคยลืม โอ้ สวยงาม โอ้ พร่างพราว นั่งมองเหมือนกับคืนนี้ เป็นคืนสุดท้าย ในราตรีที่สวยงาม โอ้ สวยงาม โอ้ พร่างพราว เรื่องราว สว่างกว่าคืนไหนๆน้ำเมา คงเข้าใจ ปิดขวดวางไว้ ใกล้ๆตัว ในราตรีที่สวยงาม ในราตรีที่สวยงาม


แรงบัลดาลใจ เชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่สามารถลบได้ การจากลาเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในโลก วันเวลาฤดูกาลมันเปลี่ยนแปลงในทุกวัน แต่เชื่อเหลือเกินว่ามันมีบางสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนไป