ดาว

  PAUSE   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดาว PAUSE พอส
สังกัดค่าย: Bakery Music

C# | Fm A#m |D#m7 | G#7 |
C# | Fm A#m |D#m7 | G#7 |

หากคืนC#นี้..มีดาวอยู่ล้านFm7ดวงฉันขอD#m7ได้ไหมสักดวงหนึ่ง ช่วยฟังG#ฉันทีเพราะว่าคืนC#นี้..ฉันมีเรื่องร้อFm7นใจอยากอธิฐาD#m7นและขอดวงดาวให้..ช่วยฉันG#สักที

เนื่องจากตอFm7นนี้ฉันรู้สึก..จิตใจA#mมันอ่อนไหวอยากจะรู้D#m7ว่าเขาเป็นยังไง จากคำG#พูดวันนี้

เพราะฉันเพิ่งบFm7อก..รักA#mไปและเขD#m7า..ก็รัG#บฟังทุกอย่Fm7าง ทุกถ้อA#mยคำเหมือนควาD#m7มฝัน แต่ฉันG#เองก็ไม่อาFm7จ.. แน่A#mใจว่าพรุ่D#m7งนี้..เรื่องของG#เราจะสุFm7ข หรือแสนA#mเศร้าจึงวอD#m7นขอดาวให้ช่วG#ยบอก(ที)

C# | Fm A#m |D#m7 G#7 |

หากตัวC#เขา..มีใจให้ฉันFm7จริงฉันขอD#m7ได้ไหมให้ทุกสิ่ง..เป็นจริงG#เรื่อยไปให้ต่อจากวันC#นี้..เขามีแต่ฉัFm7นในหัวใจจะอธิฐาD#m7นและขอดวงดาวให้..ช่วยฉันG#สักที

* | ** |

ช่วยบอกให้ฉันรู้F#maj7..   ให้มั่Fm7นใจกาD#m7รรอคอย..มันยาA#กเกินทนไหวได้โปรF#maj7ดช่วยบอกฉัน และตอFm7บหน่อยได้ไหมพรุ่D#m7งนี้ เขากับฉัน..นั้นG#จะเป็นอย่างไร

* |

C# | Fm A#m |D#m7 G#7 | ( x2 ) | C# |คอร์ดเพลง ดาว PAUSE พอส

เนื้อเพลง ดาว PAUSE วงพอส หากคืนนี้ มีดาวอยู่ล้านดวง ฉันขอได้ไหมสักดวงหนึ่ง ช่วยฟังฉันที เพราะว่าคืนนี้ ฉันมีเรื่องร้อนใจ อยากอธิฐานและขอดวงดาวให้ ช่วยฉันสักที เนื่องจากตอนนี้ฉันรู้สึก จิตใจมันอ่อนไหว อยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไง จากคำพูดวันนี้ เพราะฉันเพิ่งบอก รักไป และเขา ก็รับฟังทุกอย่าง ทุกถ้อยคำ เหมือนความฝัน แต่ฉันเองก็ไม่อาจ แน่ใจ ว่าพรุ่งนี้ เรื่องของเราจะสุข หรือแสนเศร้า จึงวอนขอดาวให้ช่วยบอกที หากตัวเขา มีใจให้ฉันจริง ฉันขอได้ไหมให้ทุกสิ่ง เป็นจริงเรื่อยไป ให้ต่อจากวันนี้ เขามีแต่ฉันในหัวใจ จะอธิฐานและขอดวงดาวให้ ช่วยฉันสักที ช่วยบอกให้ฉันรู้ ให้มั่นใจ การรอคอย มันยากเกินทนไหว ได้โปรดช่วยบอกฉัน และตอบหน่อยได้ไหม พรุ่งนี้ เขากับฉัน นั้นจะเป็นอย่างไร