รักอยู่รอบกาย

  PAUSE   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักอยู่รอบกาย PAUSE วงพอส
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภิทรู พลชนะเรียบเรียง: ภิทรู พลชนะ, Pause, พลกฤษณ์ อินทรสมบัติสังกัดค่าย: ME RECORDS

G | C |G | C | Dsus4 |

หากคำว่ารักคืGอคำ..ที่แทนทุEmกสิ่งได้จริAmงอย่างที่มีDความหมาGรักเอCยจะทำอย่างไรAm.. รักเอEmยจะแทนได้ไหD

G | C |G | C |

ทุCmaj7กข์..   สุBm7ข..   เหงAm7า..   เศร้าGใจ..ยิ้Cmaj7ม..   โกรBm7ธกัน..ขอโทษAm7กันไปกันมาเพื่ออะDไร

ถ้าหากเราสอGงแค่ผูกพันธ์ ไม่คิBmดจะแยกกันอาจจะมีDmบางวัน..ที่สองAmเราไม่เข้าใจCไม่มีใครรู้Cm..

แต่สองGเราให้อภัย และสองEmเรายังห่วงใยวัAmนที่เราก้าวไป จะให้รัDกนำทางเราไป

* |

หากคำว่ารักคืGอคำ..ที่แทนทุEmกสิ่งได้จริAmงอย่างที่มีDความหมาGรักเอCยเจ้าอยู่แห่งใAmด.. รักเอEmยเจ้าอยู่รอบกาDขอจงCโอบกอดเราไว้D..(ตลอดไป)

G | Bm Em |Am C | Cm |

ท้Cmaj7อ..    เหนื่Bm7อย..   ล้Am7า..   เท่าGไร..ยื้Cmaj7อ..    ห่างBm7ไกล..ที่ว่าAm7งตรงกลางบางทีก็เลือDนหาย..

** |

G | C | ( Fade Out )คอร์ดเพลง รักอยู่รอบกาย PAUSE วงพอส

เนื้อเพลง รักอยู่รอบกาย PAUSE วงพอส หากคำว่ารักคือคำ ที่แทนทุกสิ่ง ได้จริงอย่างที่มีความหมาย รักเอยจะทำอย่างไร รักเอยจะแทนได้ไหม ทุกข์ สุข เหงา เศร้าใจ ยิ้ม โกรธกัน ขอโทษกันไปกันมาเพื่ออะไร ถ้าหากเราสองแค่ผูกพันธ์ ไม่คิดจะแยกกัน อาจจะมีบางวัน ที่สองเราไม่เข้าใจ ไม่มีใครรู้ แต่สองเราให้อภัย และสองเรายังห่วงใย วันที่เราก้าวไป จะให้รักนำทางเราไป หากคำว่ารักคือคำ ที่แทนทุกสิ่ง ได้จริงอย่างที่มีความหมาย รักเอยเจ้าอยู่แห่งใด รักเอยเจ้าอยู่รอบกาย ขอจงโอบกอดเราไว้ตลอดไป ท้อ เหนื่อย ล้า เท่าไร ยื้อ ห่างไกล ที่ว่างตรงกลางบางทีก็เลือนหาย