ปูหนีบอีปิ

 พร จันทพร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปูหนีบอีปิ พร จันทพร พอดีม่วน
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิค สะเลอปี้เรียบเรียง: นิค สะเลอปี้ดนตรี: ใบกะเพา, อาร์มโน๊ต ผีบอกสังกัดค่าย: พอดีม่วน

Dm | C |A# | C |
Dm | C |A# | C |

Dm | Dm |Gm | Gm |
A# | A# |A | A |

 Dm  ชื่อเข้าโรงเรีCยน ข่อยชื่A#อว่าเดือนเพ็C Dm  แต่ว่าชื่อเล่Cน หมู่เอิ้A#นว่ากะปิC Dm  อีแม่ตั้งให้C ย้อนโตดำA#ขี่หมี่C Dm  แต่กะยินดีC และภูมิใA# C

 Dm  มื้อนี้ ผอC. เพิ่นขอลA#าไปงานแต่C Dm  กะเลยต้องแจ้Cงให้ หยุดเรีA#ยน หยุดสอC Dm  จั่งแม่นดีใCจ ปิแสA#นสะออC Dm  มื้อนี้สิคอCนกะต่าลงA#ท่ง    C

ว่าสิไปหาA#ก่นปู อยู่ฟาCกคูฝายเอามาป่Amน..ให้อ้ายได้กินDmนำกันก่นไปA#ดี ๆ ทำไมถึงเป็นGmอย่างนั้นอ้ายจ๋Aา..มาส่อยปิแหน่..

ปูหนีบ อีปิDm อิปิ อิปิ อิปิ อิปิ เจ็บหลายปูหนีบ อีปิGm อิปิ อิปิ อิปิ อิปิ เกือบตายมาเอา อีปิA# อิปิ อิปิ อิปิ อิปิ แหน่อ้ายสิขาดใจตาAย ย้อนว่าปูหนีบปิ

**** |

Dm | C |A# | C |
Dm | C |A# | C |

* | ** | *** | **** |

Dm | Dm |Gm | Gm |
A# | A# |A | A |

* | ** |

Dm | C |A# | C |Dm |คอร์ดเพลง ปูหนีบอีปิ พร จันทพร พอดีม่วน

เนื้อเพลง ปูหนีบอีปิ พร จันทพร พอดีม่วน ชื่อเข้าโรงเรียน ข่อยชื่อว่าเดือนเพ็ญ แต่ว่าชื่อเล่น หมู่เอิ้นว่ากะปิ อีแม่ตั้งให้ ย้อนโตดำขี่หมี่ แต่กะยินดี และภูมิใจ มื้อนี้ ผอ เพิ่นขอลาไปงานแต่ง กะเลยต้องแจ้งให้ หยุดเรียน หยุดสอน จั่งแม่นดีใจ ปิแสนสะออน มื้อนี้สิคอนกะต่าลงท่ง ว่าสิไปหาก่นปู อยู่ฟากคูฝาย เอามาป่น ให้อ้ายได้กินนำกัน ก่นไปดีๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้น อ้ายจ๋า มาส่อยปิแหน่ ปูหนีบ อีปิ อิปิ อิปิ อิปิ อิปิ เจ็บหลาย ปูหนีบ อีปิ อิปิ อิปิ อิปิ อิปิ เกือบตาย มาเอา อีปิ อิปิ อิปิ อิปิ อิปิ แหน่อ้าย สิขาดใจตาย ย้อนว่าปูหนีบปิ