เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม

 Potato สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม Potato โปเตโต้
เนื้อร้อง: นิติพงษ์ ห่อนาคทำนอง: ชาตรี คงสุวรรณเรียบเรียง: POTATOสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

E | A |E C#m | D B |

E | A |E C#m | D B |

ใครEจะมีสตาC#mงค์ ก็มีF#mไป   BใครEจะไปเหยียบดาC#mว ก็ตาF#mมใจ  BใครEจะคอยแข่งกัB/D#นไปไหC#mปล่อBยตามใจF#m | Bเขา..

Eอแต่มีC#m แต่เธอ แต่เธF#mอ ก็พอBใจเงิEนและทองอะไC#mร ก็ไม่F#mเอา   BมีEแต่เธอก็ลืB/D#มความเหC#mงานั่นBก็พอF#m | Bแล้ว..

สิ่งใดEดูเหมือนมีค่Aค้นไขBว่และคว้AากันไG#mไม่ขAอ..ยึดยื้อให้เหนื่อยใจG#mฉันขC#mอเธอคนเดีD | Bยว..

โลกกลม ๆF#m จะเป็นของใคBไม่เคG#mย..จะข้องC#mเกี่ยวมีF#mแต่เธอผู้เดีBยวก็สุขใEจ..เธอAที่ใจจริงBแท้ และมีG#mความหมC#mายเอF#mาอะไรมาแลBกก็ไม่ยอEม..

E | A |E C#m | D B |

E | A |E C#m | D B |

E C#m | F#m B |
E C#m | F#m B |
E B/D# | C#m B |A | B |

* | ** |

เธอAที่ใจจริงBแท้ และมีG#mความรัC#mกให้เอF#mาอะไรมาแลBกก็ไม่ยอม..

E | A | E C#m | D B | ( x2 ) | E |คอร์ดเพลง เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม Potato โปเตโต้

เนื้อเพลง เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม Potato โปเตโต้ ใครจะมีสตางค์ ก็มีไป ใครจะไปเหยียบดาว ก็ตามใจ ใครจะคอยแข่งกันไปไหน ปล่อยตามใจเขา ขอแต่มี แต่เธอ แต่เธอ ก็พอใจ เงินและทองอะไร ก็ไม่เอา มีแต่เธอก็ลืมความเหงา นั่นก็พอแล้ว สิ่งใดดูเหมือนมีค่า ค้นไขว่และคว้ากันไป ไม่ขอ ยึดยื้อให้เหนื่อยใจ ฉันขอเธอคนเดียว โลกกลมๆจะเป็นของใคร ไม่เคย จะข้องเกี่ยว มีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจ เธอที่ใจจริงแท้ และมีความหมาย เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม เธอที่ใจจริงแท้ และมีความรักให้ เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม