ไม่เป็นอะไร

 ปราโมทย์ วิเลปะนะ สตริง เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่เป็นอะไร ปราโมทย์ วิเลปะนะ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปราโมทย์ วิเลปะนะเรียบเรียง: พีร์ โรจนดารา

E | G#m |F#m | B |

 E  กับเหตุการณ์ที่เป็นอย่างนี้G#m C#m  ก็ต้องมีสักคนที่ต้อG#mงลาไป A  ใครคนนั้น..นั่นคือฉันเอG#mงใช่ไหC#m   รู้F#mตัวดี.. ควรทำBsus4อย่างไร   B

 E  ก็จะรับคำขอโทษไว้G#m C#m  ขอบใจเธอและเธอไม่ต้อG#mงกังวล A  เจ็บอย่างนี้สักวันต้องมีG#mสักหนC#m   ขF#mอแค่คนที่ฉันBรักจริงได้เจอEคนดีF#m G#m

ก็ไม่เป็นAอะไร ฉันBเข้าใจเธG#m C#mอดีที่เธอเลือF#mกเขา เพราะเธอBคงมีเหตุผE F#m G#mหากว่าคนAนั้น..จะสาBมารถทำให้ใจG#mเธอสุขล้C#mฉัF#mนยินดี..จะถอยBมาเอง

 E  อย่าห่วงใยว่าใครจะช้ำG#m C#m  อย่าเอาฉันไปทำให้วุ่นG#mวายใจ A  เจ็บอย่างนี้ไม่นานสักวัG#mนก็หาC#m   รู้F#mแค่เพียงว่าฉันBเต็มใจขอลาไปเอง

E | G#m |C#m | G#m |
A | G#m C#m |F#m B | E |

ก็ไม่เป็นAอะไร ฉันBเข้าใจเธG#m C#mอดีที่เธอเลือF#mกเขา เพราะเธอBคงมีเหตุผE F#m G#mหากว่าคนAนั้น..จะสาBมารถทำให้ใจG#mเธอสุขล้C#mฉัF#mนยินดี..จะถอยBมาเองให้พ้นEทางเธอ

หากว่าคนAนั้น..จะสาBมารถทำให้ใจG#mเธอสุขล้C#mฉัF#mนยินดี..จะถอยBมาเองให้พ้นEทางเธอ..   Eคอร์ดเพลง ไม่เป็นอะไร ปราโมทย์ วิเลปะนะ

เนื้อเพลง ไม่เป็นอะไร ปราโมทย์ วิเลปะนะ กับเหตุการณ์ที่เป็นอย่างนี้ ก็ต้องมีสักคนที่ต้องลาไป ใครคนนั้น นั่นคือฉันเองใช่ไหม รู้ตัวดี ควรทำอย่างไร ก็จะรับคำขอโทษไว้ ขอบใจเธอและเธอไม่ต้องกังวล เจ็บอย่างนี้สักวันต้องมีสักหน ขอแค่คนที่ฉันรักจริงได้เจอคนดี ก็ไม่เป็นอะไร ฉันเข้าใจเธอดี ที่เธอเลือกเขา เพราะเธอคงมีเหตุผล หากว่าคนนั้น จะสามารถทำให้ใจเธอสุขล้น ฉันยินดี จะถอยมาเอง ให้พ้นทางเธอ อย่าห่วงใยว่าใครจะช้ำ อย่าเอาฉันไปทำให้วุ่นวายใจ เจ็บอย่างนี้ไม่นานสักวันก็หาย รู้แค่เพียงว่าฉันเต็มใจขอลาไปเอง