สูงกว่า

 ปรีชา ปัดภัย ลูกทุ่ง อีสาน ปลดแอก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สูงกว่า THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: ออนบอร์ดสตูดิโอสังกัดค่าย: เซิ้ง MUSiC (เซิ้ง มิวสิค)ติดต่องานแสดง: 098442691

Gm | Gm |F | F |

Gm | Gm |F | F |
Gm | Gm |F | F |

เขาเกิดGmมาในครอบครัวสามัญชนครอบครัวหนึ่Fง..พ่อแม่Gmคาดหวังให้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวเมื่อยามFเขาเติบใหญ่ทนุD#ถนอมฟูมฟักเลี้ยงลูกรัก..ดั่งแก้วตGmาดวงใจพร่ำสอนคุD#ณธรรมชี้นำค้ำคงไว้ด้วยเกียรติชาGmยชาตรี

เด็กหนุ่มA#ผู้ทระนงองอาจจากบทบาFทลูกสามัญชนคนธรรมดGmผ่านไปหลายปีD#เขามีดาวติดอยู่บนบ่าเหมือนตีตรFาความเป็นคนสูงเกินGmใครหลงลืมไปA# คำที่พ่อแม่สั่งสอนไร้อาทFรคุณธรรมลับหล่Gmนหายคนต่ำกว่าคืD#อบันไดให้เหยียบขึ้นไปคำสั่งนายFคือเส้นทางความเจริGm

* |

A# | A# |F | F |
Cm | D# |Gm | Gm |

** |

วันหนึ่Gmงเขาเดินเข้าบ้านกระหยิ่มยิ้ม..พร้อมกับยศFใหม่พ่อแก่ ๆGm ที่ป่วยติดเตียงมองหน้าลูกชายน้ำตาFไหลเป็นสายธาร

วาจาD#ที่แผ่วเบา ปานคำสั่งสุดท้ายอยากให้ลูกGmชายฟัง..ถอดชุดนั้นD#โยนทิ้งไปฉันอยากกอFดลูกชายฉันคนเก่า..

ก่อนจะตาD#ย อยากให้ฟังคำสอนเจ้าอย่าลืมเงFา จนหาตนค้นไม่เGmจอก่อนฉันตาD#ย อยากให้จำคำสอนเจ้าอย่าลืมเงFา จนหาตนค้นไม่Gmเจอ

A# | A# |F | F |
Cm | D# F | Gm |คอร์ดเพลง สูงกว่า THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)

เนื้อเพลง สูงกว่า ปรีชา ปัดภัย เขาเกิดมาในครอบครัวสามัญชน ครอบครัวหนึ่ง พ่อแม่คาดหวังให้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว เมื่อยามเขาเติบใหญ่ ทนุถนอมฟูมฟักเลี้ยงลูกรัก ดั่งแก้วตาดวงใจ พร่ำสอนคุณธรรมชี้นำค้ำคงไว้ ด้วยเกียรติชายชาตรี เด็กหนุ่มผู้ทระนงองอาจ จากบทบาทลูกสามัญชนคนธรรมดา ผ่านไปหลายปีเขามีดาวติดอยู่บนบ่า เหมือนตีตราความเป็นคนสูงเกินใคร หลงลืมไป คำที่พ่อแม่สั่งสอน ไร้อาทรคุณธรรมลับหล่นหาย คนต่ำกว่าคือบันไดให้เหยียบขึ้นไป คำสั่งนายคือเส้นทางความเจริญ วันหนึ่งเขาเดินเข้าบ้านกระหยิ่มยิ้ม พร้อมกับยศใหม่ พ่อแก่ๆที่ป่วยติดเตียงมองหน้าลูกชาย น้ำตาไหลเป็นสายธาร วาจาที่แผ่วเบา ปานคำสั่งสุดท้าย อยากให้ลูกชายฟัง ถอดชุดนั้นโยนทิ้งไป ฉันอยากกอดลูกชายฉันคนเก่า ก่อนจะตาย อยากให้ฟังคำสอนเจ้า อย่าลืมเงา จนหาตนค้นไม่เจอ ก่อนฉันตาย อยากให้จำคำสอนเจ้า อย่าลืมเงา จนหาตนค้นไม่เจอ