กันและกัน (Ost.รักแห่งสยาม)

 คิว สุวีระ Flure สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กันและกัน Q Flure คิว สุวีระ วงฟลัวร์
สังกัดค่าย: Bakery Music

E |

ถ้าบอกว่าเพลAงนี้.. แต่งให้เธC#mอ..เธอจะเชื่อF#mไหม..มันอาจไม่เพรAาะ ไม่ซึ้งไม่สวC#mยงาม..เหมือนเพลงทั่วF#mไป..

อยากให้รู้D.. ว่าเพลงรัDmถ้าไม่รัC#mก ก็เขียนไม่ไF#mด้แต่กับเธDอคนดีรู้ไหDmฉันเขียนอย่างง่าEย..ดาย..

เธอAคงเคยได้ยินE/G#เพลงรัก..มานับร้อยF#mพันมันอาจจะโดนAใจแต่ก็มีE/G#ความหมายเหมือน ๆF#m กัน

แต่ถ้าเธDอ..ฟังเพลงนี้Dm..เพลงที่เขีC#mยนเพื่อเธอเท่านั้F#mเพื่อเธอเข้าใจDความหมายแล้วใDmจะได้มีกัEน..และกัน

ให้มันเป็นเพลAง..บนทางเดินเคีE/G#ยงที่จะมีเพียBmงเสียงเธอกับฉัF#mอยู่Dด้วยกันตราบนานDm E ๆ

ดั่งในใจควาAมบอกในกวีE/G#ว่าตราบใดที่มีBmรัก ย่อมมีหวัF#mคือDทุกครั้งที่รักDmของเธอส่องใจEฉันมีปลายทาง..

A | E/G# |F#m | F#m |
A | E/G# |F#m | F#m |

มีAความจริงอยู่ใC#mนความรัก..ตั้งมากF#mมาย..และที่ผ่านมAาฉันใช้เวลC#mเพื่อหาความหมF#mาย..

แต่ไม่นาDน..ก็เพิ่งรู้Dmเมื่อทุกครั้C#mงที่มีเธอใกF#mล้ว่าถ้าชีวิDตคือทำนอง เธอก็เป็นDmดังคำร้อง..ที่เพราEะและซึ้งจับใจ

* | ** |

A | E/G# |F#m | F#m |
A | E/G# |F#m | F#m |

มีAทางเดินให้เราE/G#เดินเคียงและมีเสียF#mงของเธอกับฉันมีAทางเดินให้เราเดินE/G#ร่วมเคียงและมีเสียF#mงของเธอกับฉัน..

A | E/G# | F#m | F#m | ( x2 )

A | E/G# | F#m | F#m |A |คอร์ดเพลง กันและกัน (Ost.รักแห่งสยาม) Q Flure คิว สุวีระ วงฟลัวร์

เนื้อเพลง กันและกัน (เพลงประกอบภาพยนตร์ รักแห่งสยาม) Q Flure คิว สุวีระ วงฟลัวร์ ถ้าบอกว่าเพลงนี้ แต่งให้เธอ เธอจะเชื่อไหม มันอาจไม่เพราะ ไม่ซึ้ง ไม่สวยงาม เหมือนเพลงทั่วไป อยากให้รู้ ว่าเพลงรัก ถ้าไม่รัก ก็เขียนไม่ได้ แต่กับเธอคนดีรู้ไหม ฉันเขียนอย่างง่าย ดาย เธอคงเคยได้ยินเพลงรัก มานับร้อยพัน มันอาจจะโดนใจ แต่ก็มีความหมายเหมือนๆกัน แต่ถ้าเธอ ฟังเพลงนี้ เพลงที่เขียนเพื่อเธอเท่านั้น เพื่อเธอเข้าใจความหมายแล้วใจ จะได้มีกัน และกัน ให้มันเป็นเพลง บนทางเดินเคียง ที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉัน อยู่ด้วยกันตราบนานๆ ดั่งในใจความบอกในกวี ว่าตราบใดที่มีรัก ย่อมมีหวัง คือทุกครั้งที่รักของเธอส่องใจ ฉันมีปลายทาง มีความจริงอยู่ในความรัก ตั้งมากมาย และที่ผ่านมาฉันใช้เวลา เพื่อหาความหมาย แต่ไม่นาน ก็เพิ่งรู้ เมื่อทุกครั้งที่มีเธอใกล้ ว่าถ้าชีวิตคือทำนอง เธอก็เป็นดังคำร้อง ที่เพราะและซึ้งจับใจ มีทางเดินให้เราเดินเคียง และมีเสียงของเธอกับฉัน มีทางเดินให้เราเดินร่วมเคียง และมีเสียงของเธอกับฉัน