คิดฮอดกะสิอดเอา

 ขวัญ ชนัดดา ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คิดฮอดกะสิอดเอา ขวัญ ชนัดดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: น้ำแข็ง ทิพวรรณโปรดิวเซอร์: น้ำแข็ง ทิพวรรณเรียบเรียง: อานนท์ เชื้อบุญมาติดต่องานแสดง: 0656243999

C Em | Am G |
F Em | Dm G | G |

คิดดีแล้วบ้Cอ..ที่เจ้EmาสิไปกับเขAmคิดดีCแล้วบ้อ..ที่เจ้EmาเลือกAmเขา

บ่เป็นหยัFง ถ้าเจ้าGสิไปน้องเข้าใCจ คิดฮอดส่ำใด๋G/B กะสิอAmดเอาเซาคิDmดนำเขา..G  ให้เขาโชคCดี

คั่นว่Dmาคิดดีแล้ว เจ้าEmกะไปคิดฮอดส่ำใด๋F สิอดเอาดอกหนG

คิดฮอดกะสิอดFเอาปล่อยให้เจ้Gา.. ไปEmกับเขาสAmส่วนน้ำตFา..บ่มีปัญหาGเดี๋ยวสิเช็ดเอCกะให้เจ้าไปF..มีความสุขGกับเขาคนที่เจ้าCว่าเขG/BาดีหลAmายคนซั่Dmว คนพ่าGย ให้เป็นน้องCเอง..(G)

บ่คิดเลCย สิเสีEmยใจคักปาAmนนี้ขอบคุณทุกFนาที..ที่เคGยมีให้Cกันไปอยู่กับเขFา กะเบิ่งแงงGเจ้าของคนแพ้เป็นน้อCงคนอ้ายหมายปอG/Bง กะเป็นAmเขาคิดฮอดหลDmายกะสิอดเอGา ไปกับเขาCสา

F G | Am |F G | C |
F G | C G/B Am |Dm G | C |

* | ** | ** |

คนซั่Dmว คนEm Gพ่าย..ให้เป็นน้องเอง..

F G | Em Am |Dm G | C |คอร์ดเพลง คิดฮอดกะสิอดเอา ขวัญ ชนัดดา

เนื้อเพลง คิดฮอดกะสิอดเอา ขวัญ ชนัดดา คิดดีแล้วบ้อ ที่เจ้าสิไปกับเขา คิดดีแล้วบ้อ ที่เจ้าเลือกเขา บ่เป็นหยัง ถ้าเจ้าสิไป น้องเข้าใจ คิดฮอดส่ำใด๋ กะสิอดเอา เซาคิดนำเขา ให้เขาโชคดี คั่นว่าคิดดีแล้ว เจ้ากะไป คิดฮอดส่ำใด๋ สิอดเอาดอกหนา คิดฮอดกะสิอดเอา ปล่อยให้เจ้า ไปกับเขาสา ส่วนน้ำตา บ่มีปัญหาเดี๋ยวสิเช็ดเอง กะให้เจ้าไป มีความสุขกับเขา คนที่เจ้าว่าเขาดีหลาย คนซั่ว คนพ่าย ให้เป็นน้องเอง บ่คิดเลย สิเสียใจคักปานนี้ ขอบคุณทุกนาที ที่เคยมีให้กัน ไปอยู่กับเขา กะเบิ่งแงงเจ้าของ คนแพ้เป็นน้องคนอ้ายหมายปอง กะเป็นเขา คิดฮอดหลายกะสิอดเอา ไปกับเขาสา คนซั่ว คนพ่าย ให้เป็นน้องเอง