รักควรมีสองคน

 เนย ภัสวรรณ พร จันทพร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักควรมีสองคน ทีมเมีย(พร จันทพร) vs ทีมชู้(เนย ภัสวรรณ)
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิค สะเลอปี้เรียบเรียง: นิค สะเลอปี้, ใบกะเพา, อาร์มโน๊ต ผีบอกสังกัดค่าย: พอดีม่วนติดต่องานแสดง: 0837899325

C D | Bm Em |C | Bm B7 |

Em D | C B7 |Em D | C | B7 |

เธEmอ.. หรือเธอบ่ฮู้Cจัก..ว่าเขาคือคนฮัGmaj7ก..ของเฮา..มาแต่ดB7น..

เธEmอ.. คือจั่งหน้าด้าCน หน้าทนแอบแชGท แอบคอล ขอเบิ่B7งอีหยังกัน

ตบมือข้างเดีCยวสิดังติ้ ถ้าแฟBmนเธอบ่มีใจถ้าฉันเล่Amน เขาปฏิเสธไป กะจบส่ำGนั้นแต่นี่เขCาบอกว่าเขาโสดอยู่ในโหมBmดแฟนตายไปหลายวันแล้วเธAmอ.. สิให้ฉัน..เฮ็ดจั่งใด๋D

แต่ถ้าเธอฮู้Bmแล้ว เธอสิเลิEmกยุเบาะบ่Bm.. เฮาเลิEmกบ่ได้กะคนCมันฮักหมดใจไปแล้Dว..

ความฮัCกมันควรสิมีสองคนท่อนั่นเธอกับเขBmาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้แล้Amวสิให้เฮ็ดจังใด๋D กะหัวใจGมันฮัG7ศีลข้อสาCม เคยท่องยุเบาะละอายใจบ่Bmที่เฮ็ดให้เขาแตกหักกะหย่า ขอแค่ฉัAmนได้ฮัก บ่แคDร์อีหยังทั้(G) (Em)งนั้น

Em | C |G | B7 |

* | ** | *** |

C | Bm |Am D | G |
C | Bm |Am D | Em |

*** |

แต่ฉัAmนบ่ให้ฮัก แต่ฉัDนสิฮัก..    Em Bm | Emคอร์ดเพลง รักควรมี2คน ทีมเมีย(พร จันทพร) vs ทีมชู้(เนย ภัสวรรณ)

เนื้อเพลง รักควรมีสองคน ทีมเมีย(พร จันทพร) vs ทีมชู้(เนย ภัสวรรณ) เธอ หรือเธอบ่ฮู้จัก ว่าเขาคือคนฮัก ของเฮา มาแต่ดน เธอ คือจั่งหน้าด้าน หน้าทน แอบแชท แอบคอล ขอเบิ่งอีหยังกัน ตบมือข้างเดียวสิดังติ้ ถ้าแฟนเธอบ่มีใจ ถ้าฉันเล่น เขาปฏิเสธไป กะจบส่ำนั้น แต่นี่เขาบอกว่าเขาโสด อยู่ในโหมดแฟนตายไปหลายวัน แล้วเธอ สิให้ฉัน เฮ็ดจั่งใด๋ แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว เธอสิเลิกยุเบาะ บ่ เฮาเลิกบ่ได้ กะคนมันฮักหมดใจไปแล้ว ความฮักมันควรสิมีสองคนท่อนั่น เธอกับเขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้ แล้วสิให้เฮ็ดจังใด๋ กะหัวใจมันฮัก ศีลข้อสาม เคยท่องยุเบาะ ละอายใจบ่ที่เฮ็ดให้เขาแตกหัก กะหย่า ขอแค่ฉันได้ฮัก บ่แคร์อีหยังทั้งนั้น แต่ฉันบ่ให้ฮัก แต่ฉันสิฮัก