คิดฮอดสิอดเอา

 ศักดิ์ ภูเวียง ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คิดฮอดสิอดเอา ศักดิ์ ภูเวียง
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุดโก้ เจียระไนเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: Topline Music

Dm | Dm |Gm C | Dm |

Dm | Dm |Gm C | Dm |

บ่เป็นหยังดDmอก ให้บอกกับอ้ายโลดสาDmแม่นเจ็GบกะสิอดเอDmา แม่นเหงากะสิทำใAmคันเจ้าสิถิ่Fม ถิ่มDmอ้ายไปมีผู้ใหGmม่แม่นทDmรมานปานใAmด๋ แม่นน้ำCตาไหลกะส่าC

ไปโลดเด้อหDmล่า อย่ามาห่วงอ้ายคนนี้Dmเพราะอ้าGยมันบ่มีดีDm สิสู้เขาได้จักอย่Amางหากินสืบมื้Fอ บ่คืDmอสิรุ่งดอกนาGmหากเจ้DmาไปดีมีทาAmง เด้อนาCงกะให้เจ้าFไป

คิดอยู่ตลอGmด.. ว่าอ้ายนี้ต้องผิดหDmวังสักวันต้องน้ำตาพัDmง ร้าวรานจนนอนปวดใAmเพราะมีลางบอFก..ให้พDmอรู้นัย Gmว่าน้อDmงกำลังมีไผAm..แทรกใจCให้เฮาเหินห่าAm

ส่างหัวอ้ายDmเถาะ น้องบ่ต้องมาสนใDmสิทุกGข์ สิยากส่ำใด๋Dm ตัดใจลืมส่าเด้อนAmางขออวยพรให้F.. เจ้าไDmปสมหวังทุกอย่Gmางส่วนอ้าDmยนี้เดอเด้อนาAmง คิดฮอCดกะสิอดFเอา

Dm | Dm |Dm C | Dm |

* | ** |

Gm Am | Dm |คอร์ดเพลง คิดฮอดสิอดเอา ศักดิ์ ภูเวียง

เนื้อเพลง คิดฮอดสิอดเอา ศักดิ์ ภูเวียง บ่เป็นหยังดอก ให้บอกกับอ้ายโลดสาว แม่นเจ็บกะสิอดเอา แม่นเหงากะสิทำใจ คันเจ้าสิถิ่ม ถิ่มอ้ายไปมีผู้ใหม่ แม่นทรมานปานใด๋ แม่นน้ำตาไหลกะส่าง ไปโลดเด้อหล่า อย่ามาห่วงอ้ายคนนี้ เพราะอ้ายมันบ่มีดี สิสู้เขาได้จักอย่าง หากินสืบมื้อ บ่คือสิรุ่งดอกนาง หากเจ้าไปดีมีทาง เด้อนางกะให้เจ้าไป คิดอยู่ตลอด ว่าอ้ายนี้ต้องผิดหวัง สักวันต้องน้ำตาพัง ร้าวรานจนนอนปวดใจ เพราะมีลางบอก ให้พอรู้นัยๆว่าน้องกำลังมีไผ แทรกใจให้เฮาเหินห่าง ส่างหัวอ้ายเถาะ น้องบ่ต้องมาสนใจ สิทุกข์ สิยากส่ำใด๋ ตัดใจลืมส่าเด้อนาง ขออวยพรให้ เจ้าไปสมหวังทุกอย่าง ส่วนอ้ายนี้เดอเด้อนาง คิดฮอดกะสิอดเอา