วันงานประหารใจ

 ศักดิ์ ภูเวียง ลูกทุ่ง หมอลำ เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วันงานประหารใจ ศักดิ์ ภูเวียง
เนื้อร้อง/ทำนอง: สมเกียรติ ลายทองเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: Topline Music

Dm |

โอ้คนดีรู้ไหDmมใครจะบ้Fรักน้องยDmาดั่งชีวิต มาผิดหวังเจ้าไปซGmบเศรษฐีคนมีตังค์ลืมความหลังสองเฮAmาเคยเว้ากัน

เขากับน้องเหมือนกิ่งทอFงกับใบหยก  Dmเราคางคกจะขึ้นวGmอก็ถูกหยันจำหลีกทางให้เขาได้สุขกันนี่เป็นวันวิวาห์ฆ่าพี่เอAm

 Dm  ล่ะมันอยู่เฉยบ่ได้ คือมีไฟมาไหม้พี่   เฮ็ดจังใด๋น้อมื้อนี่ สิหนีหน้าไปอยู่ไส   สิหนีหน้าไปอยู่ไส โอย..หนอ..หนอนางน้อง..

Dm | Dm |F C | Dm |

Dm | C |Am | Dm |Am F | Dm |

กลั้Dmนน้ำตาไม่ฟังDmถูกหักหลัDmงเหมือนตายทั้งเป็AmเธAmอเข้าสู่วิวาDmห์ ก่อนเคยพบหน้Dmา ทั้งเช้า ทั้งเย็Gmบัดนี้Dmไม่มีให้เห็Amเธอเลือกเฟ้Fนแต่คCนมีเงิDm

พี่เดิDmนก้มน้ำตาหลั่DmหมดหนทาDmง น้องนางเจ้าเมิAmให้พี่Amได้เพียงน้ำตDmไม่สั่งลDmา แม้การ์ดบัตรเชิGmเห็นพี่Dmเป็นคนต่ำเกิGmไม่มีเงินFน้องเมินข้ามไDm

ใจของอ้าDmย ของอ้าย ฟังสลายเบิดท่าคือจั่งคนสิบ้า น้อเจ้าซ่างทำอ้ายชอกช้ำ เจ้าหน้าชื่นตาบานเข้าในงานมงคล..กับผู้ชายคนนั้น

ความหมายมั่Dmน ความฝันพังมุ่นมาคือสูนแท้น้อง พออยากฮ่องด่านางอยากไปม่าง..งานแต่งของเขาแต่ว่าเฮายังคิด ทบทวนยังได้

ห้ามDmใจให้ลืมเขาเสีDmเขาไปเป็นเมีDmยคนอื่นแล้วไAmเราควGรอวยพรให้เขDmเก็บความเศร้Dmาเอาไว้ภายใGmคิดมาDmก ก็อาจจะตาGmผิดหวังแพ้พ่าCยด้วยความรุนDmแรง

แม้เธCอ..ยังมีAmคำว่าสงสาFช่วยมาประหาDmร..ให้ตาCยดีกว่าโดนแย่AmจะเอาปืนยิCง..หรือเอDmามีดมาทิ่มแทGmเมื่อน้Dmองมีใจเปลี่ยนแปGmลงสุขเถิดแก้มแดCง ขอจงสุขใDm

เธอลืมไDmด้ มาตัดใจจากพี่พ้อคนมีห่อแบงค์ นางเจ้าแล่นนำเปรียบดังน้ำไหลบ่คืนหลังบ่มีทางหวนมาดังคือคราวกี้

สุขขีน้อDmง เข้าฉลองงานแต่งอ้ายเบิดแฮงอ่อนล้า เป็นบ้าฮวนฮนเสียงจ้น ๆ เขาโห่เอิ้นขวัญ แทบเป็นลมทันควันเปรียบดังขวานลงใจอ้าย..

Dm | Dm |F C | Dm |
Dm | C |Am | Dm |Am F | Dm |คอร์ดเพลง วันงานประหารใจ ศักดิ์ ภูเวียง

เนื้อเพลง วันงานประหารใจ ศักดิ์ ภูเวียง โอ้คนดีรู้ไหมใครจะบ้า รักน้องยาดั่งชีวิต มาผิดหวัง เจ้าไปซบเศรษฐีคนมีตังค์ ลืมความหลังสองเฮาเคยเว้ากัน เขากับน้องเหมือนกิ่งทองกับใบหยก เราคางคกจะขึ้นวอก็ถูกหยัน จำหลีกทางให้เขาได้สุขกัน นี่เป็นวันวิวาห์ฆ่าพี่เอย ล่ะมันอยู่เฉยบ่ได้ คือมีไฟมาไหม้พี่ เฮ็ดจังใด๋น้อมื้อนี่ สิหนีหน้าไปอยู่ไส สิหนีหน้าไปอยู่ไส โอย หนอ หนอนางน้อง กลั้นน้ำตาไม่ฟัง ถูกหักหลังเหมือนตายทั้งเป็น เธอเข้าสู่วิวาห์ ก่อนเคยพบหน้า ทั้งเช้า ทั้งเย็น บัดนี้ไม่มีให้เห็น เธอเลือกเฟ้นแต่คนมีเงิน พี่เดินก้มน้ำตาหลั่ง หมดหนทาง น้องนางเจ้าเมิน ให้พี่ได้เพียงน้ำตา ไม่สั่งลา แม้การ์ดบัตรเชิญ เห็นพี่เป็นคนต่ำเกิน ไม่มีเงินน้องเมินข้ามไป ใจของอ้าย ของอ้าย ฟังสลายเบิดท่า คือจั่งคนสิบ้า น้อเจ้าซ่างทำ อ้ายชอกช้ำ เจ้าหน้าชื่นตาบาน เข้าในงานมงคล กับผู้ชายคนนั้น ความหมายมั่น ความฝันพังมุ่น มาคือสูนแท้น้อง พออยากฮ่องด่านาง อยากไปม่าง งานแต่งของเขา แต่ว่าเฮายังคิด ทบทวนยังได้ ห้ามใจให้ลืมเขาเสีย เขาไปเป็นเมียคนอื่นแล้วไง เราควรอวยพรให้เขา เก็บความเศร้าเอาไว้ภายใน คิดมาก ก็อาจจะตาย ผิดหวังแพ้พ่ายด้วยความรุนแรง แม้เธอ ยังมีคำว่าสงสาร ช่วยมาประหาร ให้ตายดีกว่าโดนแย่ง จะเอาปืนยิง หรือเอามีดมาทิ่มแทง เมื่อน้องมีใจเปลี่ยนแปลง สุขเถิดแก้มแดง ขอจงสุขใจ เธอลืมได้ มาตัดใจจากพี่ พ้อคนมีห่อแบงค์ นางเจ้าแล่นนำ เปรียบดังน้ำไหลบ่คืนหลัง บ่มีทางหวนมาดังคือคราวกี้ สุขขีน้อง เข้าฉลองงานแต่ง อ้ายเบิดแฮงอ่อนล้า เป็นบ้าฮวนฮน เสียงจ้นๆเขาโห่เอิ้นขวัญ แทบเป็นลมทันควัน เปรียบดังขวานลงใจอ้าย