ฉันยังอยู่

 SARAN The BESTS แร็พ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฉันยังอยู่ SARAN x The BESTS

F | Fm |Em | Am |
Dm | G |Dm | G |

บางคนไม่เข้าใจFว่าความรักคืออะไรทำไมFmมีรักละเสียน้ำตาฉันก็อยากจะบอEmกออกไปให้เธอเข้าใจ..ว่าควาAmมรักมันช่างสวยงาม

บางทีมันก็ดีDm บางทีมันก็ร้ายมันGเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทำไมตัวเธอDmยังให้เขาทำร้ายอยู่ถ้าGไม่ไหวเธอควรออกมา

ถ้าเธอยังทนFเจ็บอยู่แบบนี้ มัFmนก็คงไม่ดีอะไรเธอควรจะเดิEmนมาจะดีไหม ผู้Amชายมันก็มีมากมายเธออย่าไปเศร้Dmาเลยเธอ อย่าไปอยู่กับเรื่องGเดิม ๆฉันว่าเธอนั้นควDmรจะเดิน.. ไปGหาคนที่ดีกว่านี้

ถ้าหากเขาไม่รักFเธอ ควรพอดีFmไหมเธอควรเจอใครมากมาEmย ที่ดีกว่านี้Amไหมปล่อยให้ตัวมันไปตาDmยเลยเธออย่าติดกับเรื่Gองดิม ๆจำไว้ว่าถ้าตัDmวเธอนั้นยังไม่เหลือใครGก็ยังมีฉันอยู่ข้าง ๆ

** |

เธอไม่ต้องด่วนสรุFปหรือเธอไม่ต้องเร่งผลในการวิจัยต้องใช้เวลFmา ไม่ใช่เพียงแค่เส้นผมรูปร่างและลักษณEmะของเธอก็งามเช่นหงส์เธอเลยไม่ควรเจอวรนุAmเธอควรจะมาเจอมนุษย์เช่นผม

โอเคและนี่ Saran เอDmง เดี๋ยวชวนพนันเกมถ้าหากเธอแพ้และเธอต้องยอGและเธอต้องเต้นระบำเพลงกับผมจะมีแค่เตDmงกับผม เธอไม่ต้องเกรงกับผลจะเป็นGยังไงก็ช่างแค่เธอลองฟังเพลงกับผม

และเราก็เต้นFในจังหวะชะช่าอยากให้เราใช้เวลาด้วยกัFmนอยู่ใต้ดวงไฟ PlasmaผมเมาจนตาเบEmลอเพราะโดนความรักมาซัดหน้าและเธอรู้ไหมละคะคนดีAmวันนี้เธอน่ารักมาก

ผมไม่ได้เก็บแต้Dmมและก็ไม่ได้หาผลบุญแต่ผมยืนยันว่าผมน่ะรัGกมันไม่ใช่เพียงแค่หลงคุณวันนี้อาจจะมีไม่มาDmก แต่วันข้างหน้าต้องขนทุนและคุณต้องมากอดกับผมเอาไว้Gเพราะคำว่าครอบครัวที่สมบูรณ์

** | ** |

F | Fm |Em | Am |
Dm | G |Dm | G |คอร์ดเพลง ฉันยังอยู่ SARAN x The BESTS

เนื้อเพลง ฉันยังอยู่ SARAN x The BESTS บางคนไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไร ทำไมมีรักละเสียน้ำตา ฉันก็อยากจะบอกออกไปให้เธอเข้าใจ ว่าความรักมันช่างสวยงาม บางทีมันก็ดี บางทีมันก็ร้าย มันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ทำไมตัวเธอยังให้เขาทำร้ายอยู่ ถ้าไม่ไหวเธอควรออกมา ถ้าเธอยังทนเจ็บอยู่แบบนี้ มันก็คงไม่ดีอะไร เธอควรจะเดินมาจะดีไหม ผู้ชายมันก็มีมากมาย เธออย่าไปเศร้าเลยเธอ อย่าไปอยู่กับเรื่องเดิมๆฉันว่าเธอนั้นควรจะเดิน ไปหาคนที่ดีกว่านี้ ถ้าหากเขาไม่รักเธอ ควรพอดีไหม เธอควรเจอใครมากมาย ที่ดีกว่านี้ไหม ปล่อยให้ตัวมันไปตายเลยเธอ อย่าติดกับเรื่องดิมๆจำไว้ว่าถ้าตัวเธอนั้นยังไม่เหลือใคร ก็ยังมีฉันอยู่ข้างๆ เธอไม่ต้องด่วนสรุปหรือเธอไม่ต้องเร่งผล ในการวิจัยต้องใช้เวลา ไม่ใช่เพียงแค่เส้นผม รูปร่างและลักษณะของเธอก็งามเช่นหงส์ เธอเลยไม่ควรเจอวรนุช เธอควรจะมาเจอมนุษย์เช่นผม โอเคและนี่ Saran เอง เดี๋ยวชวนพนันเกม ถ้าหากเธอแพ้และเธอต้องยอม และเธอต้องเต้นระบำเพลงกับผม จะมีแค่เตงกับผม เธอไม่ต้องเกรงกับผล จะเป็นยังไงก็ช่างแค่เธอลองฟังเพลงกับผม และเราก็เต้นในจังหวะชะช่า อยากให้เราใช้เวลาด้วยกันอยู่ใต้ดวงไฟ Plasma ผมเมาจนตาเบลอเพราะโดนความรักมาซัดหน้า และเธอรู้ไหมละคะคนดีวันนี้เธอน่ารักมาก ผมไม่ได้เก็บแต้มและก็ไม่ได้หาผลบุญ แต่ผมยืนยันว่าผมน่ะรักมันไม่ใช่เพียงแค่หลงคุณ วันนี้อาจจะมีไม่มาก แต่วันข้างหน้าต้องขนทุน และคุณต้องมากอดกับผมเอาไว้ เพราะคำว่าครอบครัวที่สมบูรณ์