Everyone knows it

 SARAN แร็พ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง Everyone knows it SARAN

F#maj7 | C#maj7 |
F#maj7 | C#maj7 |
F#maj7 | C#maj7 |
F#maj7 | C#maj7 |

วันที่เงียบสงF#maj7บ มองดูแล้วไม่มีรถแล่นวันที่ผู้คนC#maj7ลุกลี้ลุกลนพากันไปพบแพทย์ในวันที่โรงยิมF#maj7ไม่มีลูกบาสกระทบแป้นและเป็นอีกวันที่เหงา ๆF#maj7ไม่มีหญิงสาวเอาปากประคบแก้ม

มองไปทางใดF#maj7 ความรู้สึกก็หว่าเว้เหมือนกับกระทู้ที่มีC#maj7หัวข้อแต่ว่าขาดเม้นคำถามและคำตอF#maj7บที่มีบางคนที่อยากเค้นบางคนอาจเห็นบางสิ่งเป็นดาC#maj7บางคนอาจมองเป็นกากเพชร

ไม่มีช่องว่าF#maj7งที่จะมาฟรีระหว่างเว้นมีแต่ความจริC#maj7งที่จะได้เห็นกันอย่างกระจ่างเน้นความจริงของความยโF#maj7สายตามองผ่านหน้าต่างเบ้นซ์และจ้องทางเราด้วยความเหยียดหยาC#maj7มองมาตรงที่หน้าผากเป๊ะ

อย่าเอาแต่นิ่F#maj7ง อย่าเอาแต่นอนชมบัวพวกเราต้องเปรียบเสมือนเป็นเสืC#maj7ที่พร้อมกระโจนชนวัวอย่าให้เรื่องเล็ก ๆF#maj7 มาทำให้เราจมอวนและก็โปรดอย่าทะนงตัC#maj7ว ให้วัดขณะลงนวม

เปิดฟังเพลงวง fluF#maj7re ให้บรรยากาศหลังเขาบรรยากาศที่ลงตัC#maj7วกับเพลงฤดูที่ฉันเหงาลองมองหน้าคนที่รัF#maj7ก ลองมองรูปภาพหลังเป๋าค่อย ๆ ออกจากหลังเสC#maj7า และจงจำไว้ว่าฉันเก๋า

ไม่มีเงินแดF#maj7ก ก็แดกกับน้ำปลาเนอะอย่าไปสนใจC#maj7ว่าใครมีคราบน้ำตาเลอะไม่ต้องสนใครF#maj7จะมาน้อยหรือมาเยอะเมิงยืนกอดอกแล้วยิ้มใC#maj7ห้แล้วบอกให้พวกแมร่งมาเหอะ

กูพร้อมรัF#maj7บ กูกางแขน กูยื่นมือ กูพร้อมสู้ได้หมดแหลC#maj7ะ ถึงแม้กูไม่รู้ชื่อเมิงนี่เมิงครึ่งอ๊F#maj7อง ครึ่งอ่อน หรือครึ่งอึนจะครึ่งเอี่ยอะไรก็ช่าC#maj7ง กูก็จะต่อให้ครึ่งนึง

เมิงอย่าทะลึ่งF#maj7ดึง เพราะกูจะไม่กลัวใครอีกจะไม่มีใครเขาทึ่งเC#maj7มิง เมิงก็ควรไปให้ไกลดิเออกูด่าเมิF#maj7ง ไม่ต้องทำเป็นเข้าใจผิดทำไมตอนนั้นเมิงด่าC#maj7กู ดูหน้าตอนนี้ทำไมหงิด

เห็นกูไม่กลัวใช่ปF#maj7ะ เออแน่นอนเมิงคิดถูกที่กูไม่ถอยไปไหC#maj7น คือช่วงนี้กูฟิตอยู่กูต้องการเป็นกูF#maj7 ไม่ต้องการเป็นหมอ เป็นภิกษุและกูก็จะมาพิสูจC#maj7น์ในลำต้นไม้ที่ตัวกูคิดปลูก

ว่ากูพร้อมกดปัญหF#maj7าส้นตรีนลงชักโครกกูเกลียดพวกเรื่องเฮี่ย ๆC#maj7 แต่กูก็ยังคงรักโลกเหมือนขาอีกข้างเป็นอิสรF#maj7ะ ขาอีกข้างถูกรัดโซ่กูก็จะหาวิธีเพื่อปลC#maj7ด กูจะไม่มานั่งปัดโธ่

จะคxยไรF#maj7 กูก็ไม่ท้อกับชีวิตปัญหาที่ว่าหนัก ๆC#maj7 ไปแบกมันมาให้ทีดิเมิงไม่ต้องคิดF#maj7ดี คำพูดทุกคนแมร่งมีพิษเมิงจะไม่เหลือแม้แต่ชิ้นC#maj7ดี ถ้ากูผงาดในปีนี้เมิงก็ควรจะเปลี่ยนวิธีคิด yeah

F#maj7 | C#maj7 | ( Fade Out )คอร์ดเพลง Everyone knows it SARAN

เนื้อเพลง Everyone knows it SARAN วันที่เงียบสงบ มองดูแล้วไม่มีรถแล่น วันที่ผู้คนลุกลี้ลุกลนพากันไปพบแพทย์ ในวันที่โรงยิมไม่มีลูกบาสกระทบแป้น และเป็นอีกวันที่เหงาๆไม่มีหญิงสาวเอาปากประคบแก้ม มองไปทางใด ความรู้สึกก็หว่าเว้ เหมือนกับกระทู้ที่มีหัวข้อแต่ว่าขาดเม้น คำถามและคำตอบที่มีบางคนที่อยากเค้น บางคนอาจเห็นบางสิ่งเป็นดาว บางคนอาจมองเป็นกากเพชร ไม่มีช่องว่างที่จะมาฟรีระหว่างเว้น มีแต่ความจริงที่จะได้เห็นกันอย่างกระจ่างเน้น ความจริงของความยโส สายตามองผ่านหน้าต่างเบ้นซ์ และจ้องทางเราด้วยความเหยียดหยาม มองมาตรงที่หน้าผากเป๊ะ อย่าเอาแต่นิ่ง อย่าเอาแต่นอนชมบัว พวกเราต้องเปรียบเสมือนเป็นเสือ ที่พร้อมกระโจนชนวัว อย่าให้เรื่องเล็กๆมาทำให้เราจมอวน และก็โปรดอย่าทะนงตัว ให้วัดขณะลงนวม เปิดฟังเพลงวง flure ให้บรรยากาศหลังเขา บรรยากาศที่ลงตัวกับเพลงฤดูที่ฉันเหงา ลองมองหน้าคนที่รัก ลองมองรูปภาพหลังเป๋า ค่อยๆออกจากหลังเสา และจงจำไว้ว่าฉันเก๋า ไม่มีเงินแดก ก็แดกกับน้ำปลาเนอะ อย่าไปสนใจว่าใครมีคราบน้ำตาเลอะ ไม่ต้องสนใครจะมาน้อยหรือมาเยอะ เมิงยืนกอดอกแล้วยิ้มให้ แล้วบอกให้พวกแมร่งมาเหอะ กูพร้อมรับ กูกางแขน กูยื่นมือ กูพร้อมสู้ ได้หมดแหละ ถึงแม้กูไม่รู้ชื่อเมิง นี่เมิงครึ่งอ๊อง ครึ่งอ่อน หรือครึ่งอึน จะครึ่งเอี่ยอะไรก็ช่าง กูก็จะต่อให้ครึ่งนึง เมิงอย่าทะลึ่งดึง เพราะกูจะไม่กลัวใครอีก จะไม่มีใครเขาทึ่งเมิง เมิงก็ควรไปให้ไกลดิ เออกูด่าเมิง ไม่ต้องทำเป็นเข้าใจผิด ทำไมตอนนั้นเมิงด่ากู ดูหน้าตอนนี้ทำไมหงิด เห็นกูไม่กลัวใช่ปะ เออแน่นอนเมิงคิดถูก ที่กูไม่ถอยไปไหน คือช่วงนี้กูฟิตอยู่ กูต้องการเป็นกู ไม่ต้องการเป็นหมอ เป็นภิกษุ และกูก็จะมาพิสูจน์ในลำต้นไม้ที่ตัวกูคิดปลูก ว่ากูพร้อมกดปัญหาส้นตรีนลงชักโครก กูเกลียดพวกเรื่องเฮี่ยๆแต่กูก็ยังคงรักโลก เหมือนขาอีกข้างเป็นอิสระ ขาอีกข้างถูกรัดโซ่ กูก็จะหาวิธีเพื่อปลด กูจะไม่มานั่งปัดโธ่ จะคxยไร กูก็ไม่ท้อกับชีวิต ปัญหาที่ว่าหนักๆไปแบกมันมาให้ทีดิ เมิงไม่ต้องคิดดี คำพูดทุกคนแมร่งมีพิษ เมิงจะไม่เหลือแม้แต่ชิ้นดี ถ้ากูผงาดในปีนี้ เมิงก็ควรจะเปลี่ยนวิธีคิด yeah