4ปีบ่มีความหมาย (demo)

 มอส จารุภัทร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง 4ปีบ่มีความหมาย มอส จารุภัทร
เนื้อร้อง/ทำนอง: มอส จารุภัทรเรียบเรียง: วุฒิ ผาศิลป์สังกัดค่าย: โคกสูงอินดี้ เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0925316331, 0972288095

D# | D# |

 G#  บอกให้อ้ายรCmอ อ้ายกะรอจนมาฮอFmดมื้อนี้ G#  แต่กะยังบ่มีท่าทีCm..ว่าสิได้Fmคบกัน C#  ได้คุยแต่อยู่D#ในเฟส.. Cm  บ่เคยอัพเดFmทหัวใจ   หรือเจ้A#mา..แอบมีไผD#คนใหม่แล้วบ้G#

 C#  พอมาฮอดมื้อนี้.. Cm  เจ้าบอกบ่ได้Fmคิดหยัง   สถานA#mะที่เจ้านั้นหวัC#   แค่หมู่คุยกัD#น ได้ส่ำนี้อีหลี..

เว้ากันสี่ปีG# บ่เห็นความดีCmของเฮาแหน่บ้Fmเจ้าบ่ฮัD#กแล้วยังบอกให้รC#อ..ถ่าเจ้าได้บ่D#ตั้งว่าสิบปีขั้นฮอดป่านนั้G#น..ลูกเจ้Cmาบ่ใหญ่แล้วตีFmเซาคิดสD#าความสัมพันธ์แบบC# | D#นี้..มันเจ็บอีหลีที่เจ้าบ่ฮักG#กันคอร์ดเพลง 4ปีบ่มีความหมาย มอส จารุภัทร

เนื้อเพลง 4ปีบ่มีความหมาย มอส จารุภัทร บอกให้อ้ายรอ อ้ายกะรอจนมาฮอดมื้อนี้ แต่กะยังบ่มีท่าที ว่าสิได้คบกัน ได้คุยแต่อยู่ในเฟส บ่เคยอัพเดทหัวใจ หรือเจ้า แอบมีไผคนใหม่แล้วบ้อ พอมาฮอดมื้อนี้ เจ้าบอกบ่ได้คิดหยัง สถานะที่เจ้านั้นหวัง แค่หมู่คุยกัน ได้ส่ำนี้อีหลี เว้ากันสี่ปี บ่เห็นความดีของเฮาแหน่บ้อ เจ้าบ่ฮักแล้วยังบอกให้รอ ถ่าเจ้าได้บ่ตั้งว่าสิบปี ขั้นฮอดป่านนั้น ลูกเจ้าบ่ใหญ่แล้วตี๋ เซาคิดสาความสัมพันธ์แบบนี้ มันเจ็บอีหลีที่เจ้าบ่ฮักกัน