ไปตายซะ

 SEEDAA THEVILLAIN แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไปตายซะ SEEDAA THEVILLAIN
เนื้อร้อง: SEEDAA THEVILLAINดนตรี: NINOโปรดิวเซอร์: NINO, MOSSHUติดต่องานแสดง: 0812579651

ก็คงต้องขอให้เธอไปตาBยซะไปกับคนของเธG#mอนะตอนที่ฉันจะเป็นจะตาEย วันที่เธอไม่สนใจF#ก็คงต้องขอให้เธอไปตายBซะอย่ากลับมาเป็นภาG#mระถึงอ้อนวอนเท่าไหEร่..จะให้กลัF#บมารักคงฝันไป

B | G#m |E | F# |

เพื่อBนก็เตือนหลายที เรื่องคนรักไม่เคG#mยจะเชื่อสักที กี่คนทักโดนEหลอกลวง กี่ครั้งที่ต้องทF#

ไม่ต้องมาทำBว่าเป็นห่วงกันอย่างนั้นไม่ต้องมาทำG#mบอกยังรักกันอย่างนี้ถ้าคนมันรักEกันจริง ก็คงไม่ทิ้งไปF#

เมื่อก่อนก็หลงBเธอจนกินหญ้ารักเธอหมดใG#mจ จนไม่มีค่าแต่จะให้Eกลับมา ก็คงไม่เอาแล้F#

* |

B | G#m |E | F# | F# |

หรือBเป็นเพราะเขาทำเธอเสียใจแล้G#mวกลับมา ทุกอย่างมันสายไปหรืEออะไร ทำไมมันเป็นอย่างนี้F#

คงไม่Bกลับไปแล้วว่ะไม่อยากรู้จักเธอแล้ว ขอโทษจริง ๆก็อาจG#mจะมีแบบเสียดายเวลาแต่เดี๋ยวอีกหน่อยก็ชินเหมือEนกับกาลเวลาที่นกตัวนึงกำลังจะค่อย ๆ บินแค่อยากF#จะก้าวข้าม It's time to begin

แล้วคนBนั้นล่ะ ที่นอกใจไปอยู่กับมันทำเอาG#mฉันนอนไม่หลับแต่ส่วนเธอแม่ง Have funโดนนอกEใจมาล่ะสิ ถึงคิดจะกลับมาหากันถ้าฉันF#เป็นคนไม่ดี ทำไมไม่กลับไปอยู่กับมัน

ตอนนั้Bน..ฉันรักเธอ แต่แล้G#mวมันเป็นยังไงทำE..ฉันเสียใจ แต่จะให้F#กลับมาก็คงไม่เอาแล้ว..

* |

B | G#m | E | F# | ( x3 ) | ( Fade Out )คอร์ดเพลง ไปตายซะ SEEDAA THEVILLAIN

เนื้อเพลง ไปตายซะ SEEDAA THEVILLAIN ก็คงต้องขอให้เธอไปตายซะ ไปกับคนของเธอนะ ตอนที่ฉันจะเป็นจะตาย วันที่เธอไม่สนใจ ก็คงต้องขอให้เธอไปตายซะ อย่ากลับมาเป็นภาระ ถึงอ้อนวอนเท่าไหร่ จะให้กลับมารักคงฝันไป เพื่อนก็เตือนหลายที เรื่องคนรัก ไม่เคยจะเชื่อสักที กี่คนทัก โดนหลอกลวง กี่ครั้งที่ต้องทน ไม่ต้องมาทำว่าเป็นห่วงกันอย่างนั้น ไม่ต้องมาทำบอกยังรักกันอย่างนี้ ถ้าคนมันรักกันจริง ก็คงไม่ทิ้งไป เมื่อก่อนก็หลงเธอจนกินหญ้า รักเธอหมดใจ จนไม่มีค่า แต่จะให้กลับมา ก็คงไม่เอาแล้ว หรือเป็นเพราะเขาทำเธอเสียใจ แล้วกลับมา ทุกอย่างมันสายไป หรืออะไร ทำไมมันเป็นอย่างนี้ คงไม่กลับไปแล้วว่ะ ไม่อยากรู้จักเธอแล้ว ขอโทษจริงๆก็อาจจะมีแบบเสียดายเวลา แต่เดี๋ยวอีกหน่อยก็ชิน เหมือนกับกาลเวลา ที่นกตัวนึงกำลังจะค่อยๆบิน แค่อยากจะก้าวข้าม It's time to begin แล้วคนนั้นล่ะ ที่นอกใจไปอยู่กับมัน ทำเอาฉันนอนไม่หลับแต่ส่วนเธอแม่ง Have fun โดนนอกใจมาล่ะสิ ถึงคิดจะกลับมาหากัน ถ้าฉันเป็นคนไม่ดี ทำไมไม่กลับไปอยู่กับมัน ตอนนั้น ฉันรักเธอ แต่แล้วมันเป็นยังไง ทำ ฉันเสียใจ แต่จะให้กลับมาก็คงไม่เอาแล้ว