เหนื่อยเปล่า

 โซดา ภูมิ เอ๋ มิรา MAN'R สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เหนื่อยเปล่า โซดา ภูมิ FT. MAN'R
เนื้อร้อง: Pa Pao, MAN'Rทำนอง: Pa Paoเรียบเรียง: ป๊อป นพรัตน์, จ่ารัก MHJ MUSICโปรดิวเซอร์: ป๊อป นพรัตน์

เธอต้องให้ฉัF#นพยายามไปอีกนาA#mนแค่ไหนทำดีเท่าไหBร่มันก็หายทุ่มเทแทบตาBmยเธอไม่เห็น   C#เหนื่อยเปล่าจริงนA#mะ หัวใจทำไมมันดูD#mยากเย็นฉันเป็G#mนให้เธอทุกอย่างแบบC#sus4นี้ทำไมไม่ดีC#ขึ้นเลย

F# C#/F | D#m B |
F# C#/F | D#m B |

เหมือF#นทุกครั้งที่ฉันนั้นคอยห่วงใยกล่าวไปA#mไม่สบายหรือเปล่าทำไD#mด้ดีแค่หน้าที่C#ชั่วคราวเธอหาF#ยเราก็ไกลเหมือนเดิม

ทุกB ๆ ครั้ง ในยามที่เธอเศร้าใจอ่อนไหA#mวเรื่องเดิม ๆ เหมือนเก่D#mฉัG#mนนั้นพร้อมจะเคียงข้างเธอC#เหมือนเงาแต่หายเหงF#าเธอก็ไปอยู่ดี

เป็นอยู่แบบนี้B ไม่ได้ไปไหA#mไม่ขยับไปG#mใกล้ใจของเธF#ให้เป็นอยู่แบบนี้B..อีกนานไหมเธA#mหรือต้องรอเก้G#mอ.. ต่อไปC#..

เธอต้องให้ฉัF#นพยายามไปอีกนาA#mนแค่ไหนทำดีเท่าไหBร่มันก็หายทุ่มเทแทบตาC#ยเธอไม่เห็นเหนื่อยเปล่าจริงนA#mะ หัวใจทำไมมันดูD#mยากเย็นฉันเป็G#mนให้เธอทุกอย่างแบบC#sus4นี้ทำไมไม่ดีC#ขึ้นเลย

B | A#m |G#m C# | F# |
B | A#m |G#m | C# |

 B  ขอสักครั้งนะเห็นใจA#mกันบ้าง   ที่มันอยู่G#m เพราะมันรักรู้ไหF# B  แต่ถ้าเป็นแบบนี้A#mต่อไป   อยู่G#mไม่ไหวแล้วเธอ (ไม่ไหวแล้วเC#sus4 C#ธอ)

** | ** |

B | A#m D#m |

ฉันเป็G#mนให้เธอทุกอย่างแบบนี้C#ทำไมไม่ดีขึ้นเลยF#maj7..คอร์ดเพลง เหนื่อยเปล่า โซดา ภูมิ FT. MAN'R

เนื้อเพลง เหนื่อยเปล่า โซดา ภูมิ FT. MAN'R เธอต้องให้ฉันพยายามไปอีกนานแค่ไหน ทำดีเท่าไหร่มันก็หาย ทุ่มเทแทบตายเธอไม่เห็น เหนื่อยเปล่าจริงนะ หัวใจทำไมมันดูยากเย็น ฉันเป็นให้เธอทุกอย่างแบบนี้ ทำไมไม่ดีขึ้นเลย เหมือนทุกครั้งที่ฉันนั้นคอยห่วงใย กล่าวไปไม่สบายหรือเปล่า ทำได้ดีแค่หน้าที่ชั่วคราว เธอหายเราก็ไกลเหมือนเดิม ทุกๆครั้ง ในยามที่เธอเศร้าใจ อ่อนไหวเรื่องเดิมๆเหมือนเก่า ฉันนั้นพร้อมจะเคียงข้างเธอเหมือนเงา แต่หายเหงาเธอก็ไปอยู่ดี เป็นอยู่แบบนี้ ไม่ได้ไปไหน ไม่ขยับไปใกล้ใจของเธอ ให้เป็นอยู่แบบนี้ อีกนานไหมเธอ หรือต้องรอเก้อ ต่อไป เธอต้องให้ฉันพยายามไปอีกนานแค่ไหน ทำดีเท่าไหร่มันก็หาย ทุ่มเทแทบตายเธอไม่เห็น เหนื่อยเปล่าจริงนะ หัวใจทำไมมันดูยากเย็น ฉันเป็นให้เธอทุกอย่างแบบนี้ ทำไมไม่ดีขึ้นเลย ขอสักครั้งนะเห็นใจกันบ้าง ที่มันอยู่ เพราะมันรักรู้ไหม แต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป อยู่ไม่ไหวแล้วเธอ (ไม่ไหวแล้วเธอ) ฉันเป็นให้เธอทุกอย่างแบบนี้ ทำไมไม่ดีขึ้นเลย