ปู่ชิว

 สมชายใหญ่ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปู่ชิว สมชายใหญ่
เนื้อร้อง/ทำนอง: สมส่วน ชุมศรีนอก, ราชันย์ วังทองสังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

Bm | Bm | A |

สามสิบปีเล่นดนตรีBmบนหลังเขาเล่าเรื่องราBmวเก่า ๆ สู่ลูกหลาน  Aความรักแท้แน่จริง คงทนนาBmเหมือนนิทานขานบทเพBmลงตามสายลมA | Bm..

มันเหมือนนิยาAย..ชีวิตของชายหลังเขBmใบหน้าเศร้าA ๆ เรื่องราวความรักขื่นDขมเคยมีคนAรัก แต่เธอจากไปเหมือF#mนลมอกช้ำตรอมตBmรม ระทมอAยู่เพียงเดียวBm A | Bmดาย..

ทุก ๆ รุ่งเช้Aา ปีนเขาเพื่อไปบรรBmเลงขับร้องAบทเพลง บรรเลงเพื่อปลอบใจDเธอยังมั่นในรัAก สื่อสารฝากไปเสมF#mยังอยากพบBmเจอ อยากเห็นAรอยยิ้มอีกBmครา

น้ำตานDอง ทำนองเพAลงแสนจะเศร้าBmสายลมคละเคล้Aา..ผสมก้องตามบุปผBmโปรดจงรับรู้A รักนี้ไม่ขาดซักครDสิ้นเสียงคำEmลา จะมาAพบเธออีBm A | Bmกที..

ความหลังในใAจ เมื่อเธอจากไปไม่หBmวนนั่งคิดทบทวAน ชีวิตก็เป็นอย่างนี้DอยากบอกกับใคAร..ให้เขาเข้าใจสักF#mทีรักที่คุณBmมี รักษาAให้ดีก่อนBmสาย

A | Bm |A | D |
A | F#m |Bm A | Bm A |Bm |

* | ** |

รักที่คุEmณมี รักษAาให้ดีก่อนBmสาย..คอร์ดเพลง ปู่ชิว สมชายใหญ่

เนื้อเพลง ปู่ชิว สมชายใหญ่ สามสิบปีเล่นดนตรีบนหลังเขา เล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลาน ความรักแท้แน่จริง คงทนนาน เหมือนนิทานขานบทเพลงตามสายลม มันเหมือนนิยาย ชีวิตของชายหลังเขา ใบหน้าเศร้าๆเรื่องราวความรักขื่นขม เคยมีคนรัก แต่เธอจากไปเหมือนลม อกช้ำตรอมตรม ระทมอยู่เพียงเดียวดาย ทุกๆรุ่งเช้า ปีนเขาเพื่อไปบรรเลง ขับร้องบทเพลง บรรเลงเพื่อปลอบใจเธอ ยังมั่นในรัก สื่อสารฝากไปเสมอ ยังอยากพบเจอ อยากเห็นรอยยิ้มอีกครา น้ำตานอง ทำนองเพลงแสนจะเศร้า สายลมคละเคล้า ผสมก้องตามบุปผา โปรดจงรับรู้ รักนี้ไม่ขาดซักครา สิ้นเสียงคำลา จะมาพบเธออีกที ความหลังในใจ เมื่อเธอจากไปไม่หวน นั่งคิดทบทวน ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ อยากบอกกับใคร ให้เขาเข้าใจสักที รักที่คุณมี รักษาให้ดีก่อนสาย รักที่คุณมี รักษาให้ดีก่อนสาย