ก้อนหินละเมอ

 Soul After Six สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ก้อนหินละเมอ Soul After Six
สังกัดค่าย: Bakery Music

Cmaj9 | Cmaj9 |Fmaj9 | Fmaj9 |

Cmaj9 | Cmaj9 |Fmaj9 | Fmaj9 |
Cmaj9 | Cmaj9 |Fmaj9 | Fmaj9 |

 Cmaj7  มองไปไกล..ที่ดวงดาEm7วสุดขอบฟ้าไกล Dm7  อยากจะไป ไปให้ถึงG7ครึ่งทางแสงเธอ Cmaj7  ดวงดารา..เหมือนไม่มีEm7วันจะพบเจอ Dm7  อยากให้เธอ..ส่องแสงG7ลงมาพื้นดิน

 Cmaj7  มองจันทรา..เมื่อเวลEmามันกลบแสงดาว Dm7  กลัวทุกคราว เพราะว่าฉันG7นั้นคือก้อนหิน Cmaj7  กลัวดวงดาว..ไม่ทอแสEmงลงกระทบดิน Dm7  และก้อนหิน..อย่างฉันG7คงไม่สวยงาม

 Fmaj7  อยากให้ดาว..ดวงนั้Em7นรู้ว่า.. Dm7  เมื่อดารา..ส่องแสG7งฉันดูสดใส Fmaj7  อยากให้ดาว..ดวงนั้Em7นเข้าใจ Dm7  ขาดเธอไป ตัวฉันG7คงหมดสิ้นกัน

อยากให้ควาCmaj7มทรงจำ..ที่เธอให้Em7ไว้ช่วยทอแสDm7งประกายทุกวัCmaj7 C7เพราะเพียFmaj7งความอบอุ่น..จากเธEm7อไม่นานจะต่อเติDm7มความสำคัG7ญฉันไCmaj9 (A7)ด้..

Dmaj7 | Cmaj7 | Dmaj7 |
Fmaj7 | Em7 |Dm7 | G7 |

Cmaj9 | Cmaj9 |Fmaj9 | Fmaj9 |
Cmaj9 | Cmaj9 |Fmaj9 | Fmaj9 |

* | ** | *** |

อยากให้ควาDmaj7มทรงจำ..ที่เธอให้F#m7ไว้..ช่วยทอแสEm7งประกายทุกDmaj7 D7วันเพราะเพียGmaj7งความอบอุ่น..จากเธอF#m7ไม่นานจะต่อเติEm7มความสำคัญA7ฉันได้

Dmaj9 | Dmaj9 | Gmaj9 | Gmaj9 | ( x2 ) | ( Fade Out )คอร์ดเพลง ก้อนหินละเมอ Soul After Six

เนื้อเพลง ก้อนหินละเมอ Soul After Six มองไปไกล ที่ดวงดาวสุดขอบฟ้าไกล อยากจะไป ไปให้ถึงครึ่งทางแสงเธอ ดวงดารา เหมือนไม่มีวันจะพบเจอ อยากให้เธอ ส่องแสงลงมาพื้นดิน มองจันทรา เมื่อเวลามันกลบแสงดาว กลัวทุกคราว เพราะว่าฉันนั้นคือก้อนหิน กลัวดวงดาว ไม่ทอแสงลงกระทบดิน และก้อนหิน อย่างฉันคงไม่สวยงาม อยากให้ดาว ดวงนั้นรู้ว่า เมื่อดารา ส่องแสงฉันดูสดใส อยากให้ดาว ดวงนั้นเข้าใจ ขาดเธอไป ตัวฉันคงหมดสิ้นกัน อยากให้ความทรงจำ ที่เธอให้ไว้ ช่วยทอแสงประกายทุกวัน เพราะเพียงความอบอุ่น จากเธอไม่นาน จะต่อเติมความสำคัญฉันได้ อยากให้ความทรงจำ ที่เธอให้ไว้ ช่วยทอแสงประกายทุกวัน เพราะเพียงความอบอุ่น จากเธอไม่นาน จะต่อเติมความสำคัญฉันได้