เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป

 สุชาติ ชวางกูร สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป สุชาติ ชวางกูร

C | D# |Em |Dm | G# | G |

CหมันEmต์ที่ผ่านAmพ้นไปผ่านไปC..พร้อมใAmบไม้บDm Gาน..ร่วงหล่นพริ้Cว หล่นปลิDmวลู่ลงทาEmดูใบCไม้วาAmง อ้างว้าFง เอกG

เหมืCอน..รักEmที่จากฉันAmไปจากไปC เหลือไว้Amแต่Dm Gน้ำตา..หลั่งรินไหCล ท่วมใDmจ ท่วมขอบฟ้EmดังไฟCรักพAmา.. ฤทัGยแหลกลาC

เพียCงหวังไขว่Fคว้าค่าGเหลือแค่อาลัCสุดจะCเอ่ย.. บอกใคEmยั้งใจ..ไม่ให้Amหลงน้ำDmคำ..    G

CหมันEmต์ยังผ่านเช่นAmเคยอย่าเลCย ฉันกลัAmวบอบDm Gช้ำ..อย่าตอกย้ำCในควาDmมทรงจำEmโอ้CเหมัAmนต์..อย่าผ่าGนมาเลC

Em | Dm |G# | G |

C Em | Am G |C Am | Dm G |

C Dm | Em C |Am G | C |

* | ** |

C Em | Am G# |G C# | C |คอร์ดเพลง เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป สุชาติ ชวางกูร

เนื้อเพลง เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป สุชาติ ชวางกูร เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป ผ่านไป พร้อมใบไม้บาน ร่วงหล่นพริ้ว หล่นปลิวลู่ลงทาง ดูใบไม้วาง อ้างว้าง เอกา เหมือน รักที่จากฉันไป จากไป เหลือไว้แต่น้ำตา หลั่งรินไหล ท่วมใจ ท่วมขอบฟ้า ดังไฟรักพา ฤทัยแหลกลาญ เพียงหวังไขว่คว้า ค่าเหลือแค่อาลัย สุดจะเอ่ย บอกใคร ยั้งใจ ไม่ให้หลงน้ำคำ เหมันต์ยังผ่านเช่นเคย อย่าเลย ฉันกลัวบอบช้ำ อย่าตอกย้ำในความทรงจำ โอ้เหมันต์ อย่าผ่านมาเลย