หากตอนนี้เธอยังไม่เกิด

  TAXI   สตริง   อินเลิฟ   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หากตอนนี้เธอยังไม่เกิด กบ TAXI วงแท็กซี่
เนื้อร้อง: สีห์ ธานีเกณฑ์ทำนอง/เรียบเรียง: อภิไชย เย็นพูนสุขสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A | E F#m |D C#m Bm E |

 A  หากตอนนี้C#mเธอยังไม่เกิBmด ฉันคงEไม่มาตอแA   สิบปีหน้C#mาถ้าเราไม่แBmก่ ก็แล้วไปE

 A  หากเธอนั้C#mนประมาณห้าขวBm   ฉันคงEไม่รีบมากวA   สิบปีหน้C#mาถ้าเราไม่อ้Bmวนก็แล้วไปE

นี่ก็เปC#mล่าทั้งเF#mพ..    อยู่C#mก็ใกล้กัF#mน..แล้วฉันB7ว่าเรามันก็ถึงวัE

เมื่อไหร่จะรักAกันสักที มัC#mนจะดีหรือไม่ดีคบกันBmให้รู้ ๆ ชักช้าEจะเหี่ยวตายเมื่อไหร่จะรักAกันสักทีเธC#mอว่าเราต้องรอถึงเมื่อไหF#mร่..แต่ถึEงจะให้รออีกแค่F#m E/G# A | Bm Eไหน..ก็จะร(A)อ..

A F#m | Bm E |

 A  เผื่อพรุ่งนี้C#mขโมยขึ้นบ้Bmาน   แล้วเธEอจะให้ใครช่วA   เกิดพรุ่งนี้C#mเผอิญล้มป่Bmวย จะหาใคE

 A  งานฉันเยC#mอะ บางทีก็เหนื่Bmอย   หวังเพียEงมีเธอมาปลอA   แต่วันนี้C#mให้เธอช่วยตอBmบจากหัวใจE

เมื่อเราต่C#mางเข้าใF#mจ..    อยู่C#mก็ใกล้กัF#mน..แล้วฉันB7ว่าเรามันก็ถึงวัE

** |

นาE/G#นแค่ไF#m E/G# A | Bm Eหน..ก็จะรAอ..

เมื่อไหร่จะรักAกันสักทีเธC#mอว่าเราต้องรอถึงเมื่อไหF#mร่..แต่ถึEงจะให้รออีกแค่F#m E/G# A | Bm Eไหน..ก็จะรAอ..

*** |คอร์ดเพลง หากตอนนี้เธอยังไม่เกิด กบ TAXI วงแท็กซี่

เนื้อเพลง หากตอนนี้เธอยังไม่เกิด กบ TAXI วงแท็กซี่ หากตอนนี้เธอยังไม่เกิด ฉันคงไม่มาตอแย สิบปีหน้าถ้าเราไม่แก่ ก็แล้วไป หากเธอนั้นประมาณห้าขวบ ฉันคงไม่รีบมากวน สิบปีหน้าถ้าเราไม่อ้วนก็แล้วไป นี่ก็เปล่าทั้งเพ อยู่ก็ใกล้กัน แล้วฉันว่าเรามันก็ถึงวัย เมื่อไหร่จะรักกันสักที มันจะดีหรือไม่ดี คบกันให้รู้ๆชักช้าจะเหี่ยวตาย เมื่อไหร่จะรักกันสักที เธอว่าเราต้องรอถึงเมื่อไหร่ แต่ถึงจะให้รออีกแค่ไหน ก็จะรอ เผื่อพรุ่งนี้ขโมยขึ้นบ้าน แล้วเธอจะให้ใครช่วย เกิดพรุ่งนี้เผอิญล้มป่วย จะหาใคร งานฉันเยอะ บางทีก็เหนื่อย หวังเพียงมีเธอมาปลอบ แต่วันนี้ให้เธอช่วยตอบจากหัวใจ เมื่อเราต่างเข้าใจ อยู่ก็ใกล้กัน แล้วฉันว่าเรามันก็ถึงวัย นานแค่ไหน ก็จะรอ เมื่อไหร่จะรักกันสักที เธอว่าเราต้องรอถึงเมื่อไหร่ แต่ถึงจะให้รออีกแค่ไหน ก็จะรอ