เมะ (kiss by kiss)

 The Toys สตริง เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เมะ The TOYS เดอะทอยส์
เนื้อร้อง/ทำนอง: The TOYSสังกัดค่าย: What The Duckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

Em | Am |Dm | G |
Em | Am |Dm | Fm |

ถ้าเธอเลิกกับเขาEmแล้ว กลับมาหาAmนะอุตส่าห์เป็นDmคนดี และไม่มีพิษภัGถ้าเธอเลิกกับเขาEmแล้ว อยู่กับฉันAmนะจะไม่มีDmวันทำให้เธอต้องเสียใG

just take it eaEmsy ในวันธรรมดAmอยู่ด้วยกันอย่าDmงนี้ แค่ในบางครั้งครGไม่ต้องกังวEmลจะใช้เวลาให้หมดวัAmbaby, I just neDmed you in the way ที่รู้กัFm

and if you waEmnt me too just text me backI misAmsing you ทุกวันนั่นแหละแต่คงDmไม่มีเวลามาสนใGแม้ไม่มีทาEmงที่พระอาทิตย์จะส่องมAmฉันได้แต่คอDmยถึงเธอที่อยู่แสนไกG

แวะมานั่ง ChiEmll and imma get you freAmshไม่ปิด TDmV ให้เธอดูอนิเมG

 Em ไม่ต้องมองเห็นฉันอยู่ในเพียงสายตAm  ที่เธอมองเข้ามา ถ้าเธอไม่รู้สึก.. Dm ในจินตนาการ มีเพียงแค่เธอและฉัFm  อยู่ในปฏิหารย์และไม่รู้ตัว

* | ** |

ไม่มีสิทธิ์คิEmดไปคิดพิชิAmพยายามไม่ kiDmss by kiss จุมพิGต ทรมานถ้าเธEmอบังเอิญเจอ อย่าทำAmเป็นเมินเลยให้เป็Dmนแบบเคย ๆ บอกฝันดีFmแบบเชย ๆ

Em | Am |Dm | G |
Em | Am |Dm | Fm |

* | ** |

Em | Am |Dm | G |
Em | Am |Dm | Fm |คอร์ดเพลง เมะ TheTOYS เดอะ ทอยส์

เนื้อเพลง เมะ TheTOYS เดอะทอยส์ ถ้าเธอเลิกกับเขาแล้ว กลับมาหานะ อุตส่าห์เป็นคนดี และไม่มีพิษภัย ถ้าเธอเลิกกับเขาแล้ว อยู่กับฉันนะ จะไม่มีวันทำให้เธอต้องเสียใจ just take it easy ในวันธรรมดา อยู่ด้วยกันอย่างนี้ แค่ในบางครั้งครา ไม่ต้องกังวลจะใช้เวลาให้หมดวัน baby, I just need you in the way ที่รู้กัน and if you want me too just text me back I missing you ทุกวันนั่นแหละ แต่คงไม่มีเวลามาสนใจ แม้ไม่มีทางที่พระอาทิตย์จะส่องมา ฉันได้แต่คอยถึงเธอที่อยู่แสนไกล แวะมานั่ง Chill and imma get you fresh ไม่ปิด TV ให้เธอดูอนิเมะ ไม่ต้องมองเห็นฉันอยู่ในเพียงสายตา ที่เธอมองเข้ามา ถ้าเธอไม่รู้สึก ในจินตนาการ มีเพียงแค่เธอและฉัน อยู่ในปฏิหารย์และไม่รู้ตัว ไม่มีสิทธิ์คิดไปคิดพิชิต พยายามไม่ kiss by kiss จุมพิต ทรมาน ถ้าเธอบังเอิญเจอ อย่าทำเป็นเมินเลย ให้เป็นแบบเคยๆบอกฝันดีแบบเชยๆ