ห่วงเจ้า สาวรถแห่

 เต้ย รังสิมันตุ์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ห่วงเจ้าสาวรถแห่ เต้ย รังสิมันตุ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: คอม คำเตยเรียบเรียง: วิทย์ เด็กบ้านนอกติดต่องานแสดง: 0894283640, 0813212344, 0817111059

D# | D# |D# | A# |
G# | Gm |Fm | A# | A# |

กระโดดเด้าเก้าชั้D#น บ่สนผู่ใด๋สิว่ายังไCmโตข้อยบ่แคD#ร์ สิเด้าทางซ้าย และเด้าทางA#ขวาสิเด้าข้างหน้D#า สิเด้งข้างหลัง บ่สนCmผู้ใด๋สิว่าก็แค่ผู้ข้G#า..ได้ม่วA#นแล้วก็สุขD#ใจ

อยากบอกคนงG# | A#าม..ให้ระวังแหน่เด้อน้อD#งหล่า   Cmอย่าได้เต้นอ้าขG#า อ้าแขน ลังกA#หรือว่าสิเด้าถD#นน..

อ้ายบ่ได้มาG# | A#ด่า..เพียงแต่ว่าสงสารหน้Gmามน    Cmอยากให้น้องหล่าทุกคG#น..ค่อยเด้ง ค่อยเA#ด้า คนเฮาก็ม่วนคือD#กัน

A# |

อ้ายกะยอมรัD#บว่าอ้ายนั้นเบิ่งเวลาเจ้Cmาเต้น80 เปอร์เซ็นD#ต์ของพวกผู้ชายนั่นคืออ่านA#กินอยากให้น้องนาD#งคึดหลาย ๆอันข้างในCmบ่แม่นก้อนหินค่อยเด้า ค่อยG#ดิ้น บ่ตายA#ดอกเด้อคนD#งาม

* | ** |

D# | D# |D# | A# |
Fm | Gm |G# | A# | A# |

G# | Gm |Fm | A# | A# |

* | ** | * | ** |

อยากให้น้องหล่าทุกคG#น..ค่อยเด้ง ค่อยเA#ด้า คนเฮาก็ม่วนคือD#กัน

D# | D# |D# | A# |
G# | Gm |A# | A# |D# |คอร์ดเพลง ห่วงเจ้าสาวรถแห่ เต้ย รังสิมันตุ์

เนื้อเพลง ห่วงเจ้าสาวรถแห่ เต้ย รังสิมันตุ์ กระโดดเด้าเก้าชั้น บ่สนผู่ใด๋สิว่ายังไง โตข้อยบ่แคร์ สิเด้าทางซ้าย และเด้าทางขวา สิเด้าข้างหน้า สิเด้งข้างหลัง บ่สนผู้ใด๋สิว่า ก็แค่ผู้ข้า ได้ม่วนแล้วก็สุขใจ อยากบอกคนงาม ให้ระวังแหน่เด้อน้องหล่า อย่าได้เต้นอ้าขา อ้าแขน ลังกา หรือว่าสิเด้าถนน อ้ายบ่ได้มาด่า เพียงแต่ว่าสงสารหน้ามน อยากให้น้องหล่าทุกคน ค่อยเด้ง ค่อยเด้า คนเฮาก็ม่วนคือกัน อ้ายกะยอมรับว่าอ้ายนั้นเบิ่งเวลาเจ้าเต้น 80 เปอร์เซ็นต์ของพวกผู้ชายนั่นคืออ่านกิน อยากให้น้องนางคึดหลายๆอันข้างในบ่แม่นก้อนหิน ค่อยเด้า ค่อยดิ้น บ่ตายดอกเด้อคนงาม อยากให้น้องหล่าทุกคน ค่อยเด้ง ค่อยเด้า คนเฮาก็ม่วนคือกัน