ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข (This Time)

 V Violette สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข V Violette Wautier วี วิโอเลต วอเทียร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: Violette Wautierเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Vichaya Vatanasapt, Violette Wautier

D# | D# |G# | G# |

ที่D#ผ่านมา.. ฉันพบแต่รักที่ทำG#ให้เสียใจเจอแต่คนD#ใจร้าย.. ที่ไม่รู้จักคำว่าG#ให้

อย่างล่าสุดคนD#ที่แล้ว..เขาทำเหมือนฉันไม่มีG#ตัวตนทำให้คนD#ทุกคนที่เจอคิดว่าเขาไม่มีแฟน หรือใคG#ร..

จนวันที่ฉันA#เจอเธอ ฉันยังไม่ค่อG#ยแน่ใจแต่ว่าวันนี้A#ฉันจะลองเริ่มใหG#ม่

ก็เพรD#าะ..เธA#อ..เข้ามาทำให้ อะไรCm อะไร อะไร มันช่างดีG#กว่าและเพราD#ะ..เธA#อ..ฉันไม่ต้องการ อะไรCm อะไร อะไร ไปมากG#กว่า(ตั้งแต่มีเธอA#ฉันมีความสุข)

เข้าD#ใจแล้ว..ความรักที่ดีมันเป็นG#แบบนี้เองอย่างแค่D#โมเม้นท์..ที่เราชอบแย่งกันเลือกG#เพลง..

ในรถที่มีD#แค่เรา เธอทำให้เรื่องแค่นี้G#พิเศษสั่งอาหาD#รกินตอนเที่ยงคืนปลุกตอนเช้าแม้ว่าเธอจะไม่ยอมG#ตื่น..

ในวันนี้ฉันA#มีเธอ ตอนนี้ฉันโคตG#รแน่ใจถ้าไม่ใช่เธอA#แล้วจะให้เป็นใคG#

** |

D# | A# |Cm | G# |
D# | A# |Cm | G# |

** | ** |

ตั้งแต่มีเธD#อฉันมีความสุข วันนี้A#ฉันมีความสุขเราคบCmกันนาน ๆ ได้ไหG#

* |คอร์ดเพลง ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข V Violette Wautier วี วิโอเลต วอเทียร์

เนื้อเพลง ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข V Violette Wautier วี วิโอเลต วอเทียร์ ที่ผ่านมา ฉันพบแต่รักที่ทำให้เสียใจ เจอแต่คนใจร้าย ที่ไม่รู้จักคำว่าให้ อย่างล่าสุดคนที่แล้ว เขาทำเหมือนฉันไม่มีตัวตน ทำให้คนทุกคนที่เจอ คิดว่าเขาไม่มีแฟน หรือใคร จนวันที่ฉันเจอเธอ ฉันยังไม่ค่อยแน่ใจ แต่ว่าวันนี้ฉันจะลองเริ่มใหม่ ก็เพราะ เธอ เข้ามาทำให้ อะไร อะไร อะไร มันช่างดีกว่า และเพราะ เธอ ฉันไม่ต้องการ อะไร อะไร อะไร ไปมากกว่า (ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข) เข้าใจแล้ว ความรักที่ดีมันเป็นแบบนี้เอง อย่างแค่โมเม้นท์ ที่เราชอบแย่งกันเลือกเพลง ในรถที่มีแค่เรา เธอทำให้เรื่องแค่นี้พิเศษ สั่งอาหารกินตอนเที่ยงคืน ปลุกตอนเช้าแม้ว่าเธอจะไม่ยอมตื่น ในวันนี้ฉันมีเธอ ตอนนี้ฉันโคตรแน่ใจ ถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะให้เป็นใคร ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข วันนี้ฉันมีความสุข เราคบกันนานๆได้ไหม