เพื่อนใจ

 วัลลภ อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพื่อนใจ วัลลภ
เนื้อร้อง/ทำนอง: วันชาติเรียบเรียง: วันชาติ, สรวิชญ์

D | G |D | G |

Dะส่งใจ..ไปให้ยามGเธอท้อขอBmให้เธAอ.. ต่อเติมฝัGแม้Dไม่มี..สิ่งตอบแทนGอะไรก็ยัBmงเต็มใจAให้เธGอ..

ควาBmมรู้สึกดี ๆ ที่มีให้GเธอควาBmมห่วงใย..ที่มีอยู่เสGมอฉัBmนจะอยู่..เคียงข้าAง หากเธอ..ไม่มีGใคร..A

เมื่อไหร่ที่ท้อDแท้ อ่อนแอ อยากร้องGไห้ร้อBmนรน ทุกAข์ทน แทบGไม่ไหวจะคอยซับDน้ำตา..เธอที่ล่วงGล่นเมื่อเธอสับBmสน.. และอ่อAน..ล้Gา..

D | G |

Bm | G |Bm | G |Bm | A |G | A |

** |

D | G |
Bm A | G | A |
G | Bm A | G |คอร์ดเพลง เพื่อนใจ วัลลภ

เนื้อเพลง เพื่อนใจ วัลลภ จะส่งใจ ไปให้ยามเธอท้อ ขอให้เธอ ต่อเติมฝัน แม้ไม่มี สิ่งตอบแทนอะไร ก็ยังเต็มใจให้เธอ ความรู้สึกดีๆที่มีให้เธอ ความห่วงใย ที่มีอยู่เสมอ ฉันจะอยู่ เคียงข้าง หากเธอ ไม่มีใคร เมื่อไหร่ที่ท้อแท้ อ่อนแอ อยากร้องไห้ ร้อนรน ทุกข์ทน แทบไม่ไหว จะคอยซับน้ำตา เธอที่ล่วงล่น เมื่อเธอสับสน และอ่อน ล้า