กอดฉัน

  วารุณี สุนทรีสวัสดิ์   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กอดฉัน วารุณี สุนทรีสวัสดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พรพจน์ อันทนัย

B | F# |E | F# |
B | F# |E | F# |

ไม่แพ้ก็Bชนะ ธรรมดาF#กฎเกณฑ์เรานั้นเป็นEผู้เล่น ยอมรับควาF#มเป็นจริงไม่ต้องกาBร อย่าฝืน.. คืนรักเธF#อกลับไปเจ็บนี้ไม่Eโทษใคร ในเมื่อฉันF#เลือกเอง

รู้G#mว่าต้องตัดใจ ทั้งที่แสD#mนจะทรมานเขEาคือปัจจุบัน ส่วนฉันนั้นเป็F#นอดีตฮื้E F#อ...

กอBดฉันให้นาน ๆ ได้G#mไหมเป็นสิ่Eง..สุดท้าF#ยเพื่ออำลB F#ไม่B รั้งเธอไว้นานหรอกหนG#mแค่ทำE..เป็นรักF#.. ก่อนจากE..กันไปF#จะไม่C#mร้องไห้ ฉันขอสัญญF#

A | D |A | E |

B | F# |E | F# |

* | ** | *** |

จะไม่C#mร้องไห้F# ให้เห็นน้ำตBา..คอร์ดเพลง กอดฉัน วารุณี สุนทรีสวัสดิ์

เนื้อเพลง กอดฉัน วารุณี สุนทรีสวัสดิ์ ไม่แพ้ก็ชนะ ธรรมดากฎเกณฑ์ เรานั้นเป็นผู้เล่น ยอมรับความเป็นจริง ไม่ต้องการ อย่าฝืน คืนรักเธอกลับไป เจ็บนี้ไม่โทษใคร ในเมื่อฉันเลือกเอง รู้ว่าต้องตัดใจ ทั้งที่แสนจะทรมาน เขาคือปัจจุบัน ส่วนฉันนั้นเป็นอดีต ฮื้อ กอดฉันให้นานๆได้ไหม เป็นสิ่ง สุดท้ายเพื่ออำลา ไม่ รั้งเธอไว้นานหรอกหนา แค่ทำ เป็นรัก ก่อนจาก กันไป จะไม่ร้องไห้ ฉันขอสัญญา จะไม่ร้องไห้ ให้เห็นน้ำตา