ชมทุ่ง

 ยอดรัก สลักใจ ลูกกรุง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ชมทุ่ง ยอดรัก สลักใจ

 Dm  เห่เฮ้.. ห่าฮ้า..

Am | Dm |Am | Dm |

เห่เDmฮ้.. ห่าฮ้Dmา..เสร็จจากงานนDmาละเมื่อเวลาเย็น Dmเป่าขลุ่Dmยแล้วพาเจ้าทุยเดินเล่Dmลมพัดเย็น ๆDm มาเดินเล่นไปตามคันนDm

Dmสน..สุขใDmนั่งบนหลังควDmาย ควายก็และเล็มหญ้Dmนั่นกDmบร้อง อ๊บ ๆ อยู่กลางนDmเสียงเขียดร้องจ้Amาเมื่อเวลาฝนDm Gmพรำ

Am | Dm |Am | Dm |

น้องน้อDmย..บินจDmนกเขาคืนคอDmนก็เมื่อตอนจะค่ำDmลมทุ่Dmงพัดโชยชุ่มฉ่ำDmสาว ๆ อาบน้ำAm..อยู่ที่ลำประDm Gmโดง

Am | Dm |Am | Dm |

Dmก..กระยาDmย่างเดินเหลียวมอDmง จ้องหาปลาตัวโก่Dmนั่นปูนับร้อDmย นั่นตัวหอยโข่Dmฝั่งลำประโดงAm สาวยังคงลอDm Gmยคอ

Am | Dm |Am | Dm |

เขียวเหลืDmอง เรืองรอDmข้าวรวงสีทอDmงมองไสวชูช่Dmนั่นคันไDmถ แล้วเอ๊ะนั่นใครยกยDmเสียงกอไผ่สีซAmอ ฟังเป็นเพลงตะDm Gmลุง

Am | Dm |Am | Dm |

มั่นหมDmาย..ใจปอDmถ้าได้นวลเนื้อทอDmงมาขี่หลังควายชมทุ่Dmคงสุข คงสัDmนต์ ทั้งวันยันรุ่Dmเต้นจังหวะตะลุAmงบนหลังควายในยาDm (Gm)มเย็น

Am | Dm |Am | Dm |

* | ** | *** | * |

Dm | Dm |Dm | Dm |คอร์ดเพลง ชมทุ่ง ยอดรัก สลักใจ

เนื้อเพลง ชมทุ่ง ยอดรัก สลักใจ เห่เฮ้ ห่าฮ้า เห่เฮ้ ห่าฮ้า เสร็จจากงานนาละเมื่อเวลาเย็นๆเป่าขลุ่ยแล้วพาเจ้าทุยเดินเล่น ลมพัดเย็นๆมาเดินเล่นไปตามคันนา แสน สุขใจ นั่งบนหลังควาย ควายก็และเล็มหญ้า นั่นกบร้อง อ๊บๆอยู่กลางนา เสียงเขียดร้องจ้าเมื่อเวลาฝนพรำ น้องน้อย บินจร นกเขาคืนคอนก็เมื่อตอนจะค่ำ ลมทุ่งพัดโชยชุ่มฉ่ำ สาวๆอาบน้ำ อยู่ที่ลำประโดง นก กระยาง ย่างเดินเหลียวมอง จ้องหาปลาตัวโก่ง นั่นปูนับร้อย นั่นตัวหอยโข่ง ฝั่งลำประโดง สาวยังคงลอยคอ เขียวเหลือง เรืองรอง ข้าวรวงสีทองมองไสวชูช่อ นั่นคันไถ แล้วเอ๊ะนั่นใครยกยอ เสียงกอไผ่สีซอ ฟังเป็นเพลงตะลุง มั่นหมาย ใจปอง ถ้าได้นวลเนื้อทองมาขี่หลังควายชมทุ่ง คงสุข คงสันต์ ทั้งวันยันรุ่ง เต้นจังหวะตะลุงบนหลังควายในยามเย็น