จดหมายจากแนวหน้า

 ยอดรัก สลักใจ ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จดหมายจากแนวหน้า ยอดรัก สลักใจ

C | C |G | G |C | C |

กลางดงควันAmปืน พี่เฝ้ายืนสู้เหล่าAmร้ายได้รับจดEmหมาย น้องโฉมฉายเจ้าส่งAmถึงอยู่กลางพนDmา เป็นเวลาทุ่มFครึ่งเสียงปืนปังGปึง ไม่คำนึงเลยเDmชียว

จม.เนื้อAmทอง เขียนใส่ซองสดสีฟ้Amพี่ครึ้มEmอุรา ลืมข้าวปลาไม่แลเหลีAmยวหายเหนื่อยหายเพลีDmย อ่านเสียสิบกว่าเที่Fยวนั่งยิ้มคนGเดียว ใจเหลียวถึงโฉมCตรู

 Am  เสียงปืนลั่นปัDmง ตื่นภวังค์คลำหัวAmอกคว้าเอ็มสิบหCก หลบเข้ารบเตรียมต่อสู้AmคลำหGลวงพ่อองค์น้อAmย คล้องสายสร้อยใจชื้นชูAmดีร้ายขอสู้Am ให้โลกรู้นักรบDmไทย

จม.คนAmจน ตอบหน้ามนอยู่แนวAmหลังได้รับหรือEmยัง เจ้าร้อยชั่งจำได้ไหมAmนั่งตอบ จDmม. เผลอก็ไม่ได้Fหูตาไม่ไวG หยุดหายใจทันCที

Am | Am |Am | Am |
Em | Em |Am | Dm |F | G | C |

* | ** |

G | F | C |คอร์ดเพลง จดหมายจากแนวหน้า ยอดรัก สลักใจ

เนื้อเพลง จดหมายจากแนวหน้า ยอดรัก สลักใจ กลางดงควันปืน พี่เฝ้ายืนสู้เหล่าร้าย ได้รับจดหมาย น้องโฉมฉายเจ้าส่งถึง อยู่กลางพนา เป็นเวลาทุ่มครึ่ง เสียงปืนปังปึง ไม่คำนึงเลยเชียว จม เนื้อทอง เขียนใส่ซองสดสีฟ้า พี่ครึ้มอุรา ลืมข้าวปลาไม่แลเหลียว หายเหนื่อยหายเพลีย อ่านเสียสิบกว่าเที่ยว นั่งยิ้มคนเดียว ใจเหลียวถึงโฉมตรู เสียงปืนลั่นปัง ตื่นภวังค์คลำหัวอก คว้าเอ็มสิบหก หลบเข้ารบเตรียมต่อสู้ คลำหลวงพ่อองค์น้อย คล้องสายสร้อยใจชื้นชู ดีร้ายขอสู้ ให้โลกรู้นักรบไทย จม คนจน ตอบหน้ามนอยู่แนวหลัง ได้รับหรือยัง เจ้าร้อยชั่งจำได้ไหม นั่งตอบ จม เผลอก็ไม่ได้ หูตาไม่ไว หยุดหายใจทันที