ขอบคุณแฟนเพลง

 ยอดรัก สลักใจ ลูกกรุง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอบคุณแฟนเพลง ยอดรัก สลักใจ

พระคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมา

F#m | F#m |F#m | F#m | F#m |

Bm | Bm |Bm | Bm | Bm |

C# | F#m |

A D | D C# |F#m | F#m |

   ขอกรF#mาบ..ขอบคุBmณ..   ที่Aได้รับไอDอุ่น..กาEรุณจากแฟนAเพลง A  ผมแสนชื่นAใจ หาC#mยวังเวง D  เมื่อแฟEนเพลงให้กำF#mลังใจ

 F#m  น้ำใจไมAตรี..   จาC#mกแฟนเพลงทุก ๆA ที่ ปรEาณีหลั่งAไหล A  ผมขอฝากAนาม..ยอC#mดรักเอาไว้ D  โปรดเป็นแรงEใจอย่างนี้เรื่อAยไป

A D | D C# |F#m | F#m |

   ขอF#mอยู่คู่แฟนเพBmลง   ไม่Aเคยคิดว่าDเก่ง หรือEดังกว่าใครA ๆ A  เพราะคุณผู้ฟัAง..เท่านั้C#mนยิ่งใหญ่ D  ช่วยเป็นแรงEใจให้ผมดังF#mมา F#m  ขอองค์เทAวา..   สถิC#mตย์ฟากฟ้ายิ่งAใหญ่ คุ้มEภัยให้ท่านเถิดAหนา A  ขอจงเชื่อใAจ..ไว้C#mเถิดว่า.. D  ตราบชั่วชีวEา..ไม่Aลืมแฟนเพลง

A D | D C# |F#m | F#m |

* |

D | E |A |คอร์ดเพลง ขอบคุณแฟนเพลง ยอดรัก สลักใจ

เนื้อเพลง ขอบคุณแฟนเพลง ยอดรัก สลักใจ พระคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมา ขอกราบ ขอบคุณ ที่ได้รับไออุ่น การุณจากแฟนเพลง ผมแสนชื่นใจ หายวังเวง เมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจ น้ำใจไมตรี จากแฟนเพลงทุกๆที่ ปราณีหลั่งไหล ผมขอฝากนาม ยอดรักเอาไว้ โปรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไป ขออยู่คู่แฟนเพลง ไม่เคยคิดว่าเก่ง หรือดังกว่าใครๆเพราะคุณผู้ฟัง เท่านั้นยิ่งใหญ่ ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมา ขอองค์เทวา สถิตย์ฟากฟ้ายิ่งใหญ่ คุ้มภัยให้ท่านเถิดหนา ขอจงเชื่อใจ ไว้เถิดว่า ตราบชั่วชีวา ไม่ลืมแฟนเพลง