ล่องเรือหารัก

  ยอดรัก สลักใจ   ลูกกรุง   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ล่องเรือหารัก ยอดรัก สลักใจ

A#m | A#m |D#m | G# | C# |

 C#  ล่องเรือมาหารักA#mสักคน A#m  รวยหรือจนให้ใจรักC#แน่   เจ็ดย่าC#นน้ำ และร้อยลำD#mแคว   สอดส่ายตาFmแล..หาหญิD#mงรักจริงG#หนึ่งนาง

 C#  พี่ซมซานหารักบ้านA#mไกล A#m  มีสาวใดให้ทานรักC#บ้าง   รูปไC#ม่สวย ไม่รวยสตาD#mงค์   เชื่อเถิดFmนาง พี่นี้G#รักเดียวC#ใจเดียว

น้ำC#คู่เรืFmอ เสือยังคู่A#mป่าดาวคู่ฟ้C#า หินผA#mาคู่ภูG#เขาเขียวพี่เป็นC#หนุ่ม นอA#mนกลุ้มแดD#mเดียวไร้คู่A#mเกี่ยว กอดG#เรือเหว่C#ว้า..Fm A#m

   หนุ่มชาวเรือผิวเนื้อกร้านA#mลม.. A#m  ทนระทม ระทมน้อยC#หน้า   จอดท่าC#ไหน สาวไม่นำD#mพา   วาสนFmา..มีG#น้อย ลอยไปC#ตามเรือ

C# | D#m |Fm G# | C# |

* | ** |

C# | C#7 |คอร์ดเพลง ล่องเรือหารัก ยอดรัก สลักใจ

เนื้อเพลง ล่องเรือหารัก ยอดรัก สลักใจ ล่องเรือมาหารักสักคน รวยหรือจนให้ใจรักแน่ เจ็ดย่านน้ำ และร้อยลำแคว สอดส่ายตาแล หาหญิงรักจริงหนึ่งนาง พี่ซมซานหารักบ้านไกล มีสาวใดให้ทานรักบ้าง รูปไม่สวย ไม่รวยสตางค์ เชื่อเถิดนาง พี่นี้รักเดียวใจเดียว น้ำคู่เรือ เสือยังคู่ป่า ดาวคู่ฟ้า หินผาคู่ภูเขาเขียว พี่เป็นหนุ่ม นอนกลุ้มแดเดียว ไร้คู่เกี่ยว กอดเรือเหว่ว้า หนุ่มชาวเรือผิวเนื้อกร้านลม ทนระทม ระทมน้อยหน้า จอดท่าไหน สาวไม่นำพา วาสนา มีน้อย ลอยไปตามเรือ