ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อย

 ยอดรัก สลักใจ ลูกกรุง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อย ยอดรัก สลักใจ

F | F |F | F |
F | F |F | F |

ไม่มีเวลาไปหาเมียDmน้อยป่านนี้คงFคอย เหงาหงอยใจลอยคอยDmหาน้องจงเข้าFใจ พี่ไม่ค่อยมีเวลGmอยากจะไปหDmา แต่ว่าเวลาไม่Cมี

 F  นั่งครวญรำพึงคิดถึงเมียน้Dmอย   ใช่ทิ้งให้คอFย เห็นใจพี่หน่อยคนDmดี   การงานพี่ทำF วันว่างไม่เคยจะGmมี   ใช่พี่หลบหDmนี..ไปมีCเมียอื่นมาFแทน

วันอาA#ทิตย์..ออฟฟิศพี่ปิดตีสอA#วันจันทร์พี่ต้อFง..ตามท่านรองไปที่บางแสFอังคารกับพุA#ธ วันพฤหัDmสมีนัดผู้แทGmวันศุกร์อยู่กำแพงแสนDmวันเสาร์ผู้แทGmนประชุมสภC

โปรดจงปราณีพี่เถิดเมียDmน้อยให้น้องจงFคอย ไม่นานพี่จะมาDmหาแม้นยามว่างงาFน จะหมั่นมาเยี่ยมกาGmนดาหากมีเวลDmา..จะมาCหอมแก้มFทุกคืน

A# | A# |F | F |

A# Dm | Gm |Dm Gm | C | C |

* |

F | F |F | F |คอร์ดเพลง ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อย ยอดรัก สลักใจ

เนื้อเพลง ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อย ยอดรัก สลักใจ ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อย ป่านนี้คงคอย เหงาหงอยใจลอยคอยหา น้องจงเข้าใจ พี่ไม่ค่อยมีเวลา อยากจะไปหา แต่ว่าเวลาไม่มี นั่งครวญรำพึงคิดถึงเมียน้อย ใช่ทิ้งให้คอย เห็นใจพี่หน่อยคนดี การงานพี่ทำ วันว่างไม่เคยจะมี ใช่พี่หลบหนี ไปมีเมียอื่นมาแทน วันอาทิตย์ ออฟฟิศพี่ปิดตีสอง วันจันทร์พี่ต้อง ตามท่านรองไปที่บางแสน อังคารกับพุธ วันพฤหัสมีนัดผู้แทน วันศุกร์อยู่กำแพงแสน วันเสาร์ผู้แทนประชุมสภา โปรดจงปราณีพี่เถิดเมียน้อย ให้น้องจงคอย ไม่นานพี่จะมาหา แม้นยามว่างงาน จะหมั่นมาเยี่ยมกานดา หากมีเวลา จะมาหอมแก้มทุกคืน