มีผัวแล้วไม่บอก

 ยอดรัก สลักใจ ลูกกรุง อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มีผัวแล้วไม่บอก ยอดรัก สลักใจ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ระพี เรือนเพ็ชร

D | D |D | D |

D | D |D | D |
G | G |A | D |

มีผัวแล้วทำไมไม่Dบอกมาลวง มาหลอก ให้เราหลงรอนึกว่ายังโสดซิง ๆ ไม่รู้จริง ๆ ให้ตายต่อหวิดจนต้นตอเสียแล้วหนอAเรา

มีผัวแล้วทำไมไม่Dบอกแม่แก้มไข่ปอก เอวกลม ผมเปลานึกว่ายังใหม่ไข่แดง ที่แท้ก็แทงโดนเบอร์เก่าความผิดที่เขาหรือเรากันเอ่ย

ไม่รู้จริง ๆG จริง ๆA ให้ตาDเห็นน่องไม่ลาย กูลุยจีบDเลยที่แท้เขามีลูกผัDว เขาไม่ใช่ตัวเปล่าเปลDนึกเสียงจังเลยที่เคยจีบDมา

มีผัวแล้วทำไมไม่Dบอกพอรู้ว่าหลอกก็เลยโศDกานึกว่ายังโสดเต็มตัDว ที่แท้มีผัวเป็นคุณจ่Dโบกมืออำลา กลัว สามD ห้า เจ็ด

D | D |D | D |
G | G |A | D |

* | ** | *** | **** |

D | D |D | Em | A | D | A | D |คอร์ดเพลง มีผัวแล้วไม่บอก ยอดรัก สลักใจ

เนื้อเพลง มีผัวแล้วไม่บอก ยอดรัก สลักใจ มีผัวแล้วทำไมไม่บอก มาลวง มาหลอก ให้เราหลงรอ นึกว่ายังโสดซิงๆไม่รู้จริงๆให้ตายต่อ หวิดจนต้นตอเสียแล้วหนอเรา มีผัวแล้วทำไมไม่บอก แม่แก้มไข่ปอก เอวกลม ผมเปลา นึกว่ายังใหม่ไข่แดง ที่แท้ก็แทงโดนเบอร์เก่า ความผิดที่เขาหรือเรากันเอ่ย ไม่รู้จริงๆจริงๆให้ตาย เห็นน่องไม่ลาย กูลุยจีบเลย ที่แท้เขามีลูกผัว เขาไม่ใช่ตัวเปล่าเปลย นึกเสียงจังเลยที่เคยจีบมา มีผัวแล้วทำไมไม่บอก พอรู้ว่าหลอกก็เลยโศกา นึกว่ายังโสดเต็มตัว ที่แท้มีผัวเป็นคุณจ่า โบกมืออำลา กลัว สาม ห้า เจ็ด