พระรถเมรี

 ยอดรัก สลักใจ ลูกกรุง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พระรถเมรี ยอดรัก สลักใจ

A# | A# |A# | A# |
A# | A# |A# | A# |

สุริยA#า..เลื่อนลาลับสุดจะคณานับ..เนิ่นนานปีณ ริมฝั่ง..มหานทีพระรถเมรี..ต่างเศร้าใจ

สำเนียงน้องA#..ร่ำร้องว่าโอ้โอกรรมมา..แต่ปางไหนอยู่หลัด ๆ ก็มาพลัดพรากไปโอ้แม่พวงมาลัย กลุ้มอุรา

เคยถนอA#ม หอมระรื่นจากไปเป็นอื่น..เสียแล้วหนาเมรีหมดหวัง ก็ต้องนั่งโศกาฟูมฟายน้ำตา..หลั่งไหลนอง

โฉมยุพิA#น..สิ้นนารีทุบอก ชกตี ปากร่ำร้อง..ว่าภัสดาไม่หันหน้ามามองรักหลุดลอยละล่องลอยไป

พระรถปากพล่A#อย ใช่น้อยใจนักเมรีเป็นยักษ์ พี่จะอยู่ที่ไหนพี่เป็นมนุษย์ หรือจะมาฉุดดวงใจน้องจงกลับไป..เสียเถิดนาง

แม่ขวัญตA#า แทบอาสัญมีใจรักมั่น.. ไม่จืดจางเศร้าโศก โศกา ไม่วายวางหมดหนทาง..จะติดตาม

ด้วยทะเลA#..กั้นขวางหน้าพี่หมดปัญญา แม่นงค์รามกู่ตะโกน..จนก้องน้ำบาปเวรหรือกรรม..เล่าจอมใจ

แม้นพี่ไม่กลัA#บ..มารับขวัญขอถวายชีวัน.. ไม่หวั่นไหวนางก็พลัน..จะกลั้นใจตายน่าเห็นใจ..แม่นงเยาว์

รักเขาข้างเดีA#ยว เหมือนข้าวเหนียวนึ่งน้ำท่วมไม่ถึง ก็อายเขาไม่ส่องกระจกแล้วชะโงกมองเงา..ว่าตัวของเรา..ต้องเจียมตน

จะรักให้แท้A# ต้องแน่วแน่ นอนนักพี่จะบอกให้น้องรัก.. จริง ๆ สักหนถ้ารักกับพี่สิไม่ว่ามีหรือจนเจ้าจะสุขล้น เพราะพี่เป็นคนใจเดียวเจ้าจะสุขล้น เพราะพี่เป็นคนใจเดียว..

A# | A# | A# | A# | A# |คอร์ดเพลง พระรถเมรี ยอดรัก สลักใจ

เนื้อเพลง พระรถเมรี ยอดรัก สลักใจ สุริยา เลื่อนลาลับ สุดจะคณานับ เนิ่นนานปี ณ ริมฝั่ง มหานที พระรถเมรี ต่างเศร้าใจ สำเนียงน้อง ร่ำร้องว่า โอ้โอกรรมมา แต่ปางไหน อยู่หลัดๆก็มาพลัดพรากไป โอ้แม่พวงมาลัย กลุ้มอุรา เคยถนอม หอมระรื่น จากไปเป็นอื่น เสียแล้วหนา เมรีหมดหวัง ก็ต้องนั่งโศกา ฟูมฟายน้ำตา หลั่งไหลนอง โฉมยุพิน สิ้นนารี ทุบอก ชกตี ปากร่ำร้อง ว่าภัสดาไม่หันหน้ามามอง รักหลุดลอยละล่องลอยไป พระรถปากพล่อย ใช่น้อยใจนัก เมรีเป็นยักษ์ พี่จะอยู่ที่ไหน พี่เป็นมนุษย์ หรือจะมาฉุดดวงใจ น้องจงกลับไป เสียเถิดนาง แม่ขวัญตา แทบอาสัญ มีใจรักมั่น ไม่จืดจาง เศร้าโศก โศกา ไม่วายวาง หมดหนทาง จะติดตาม ด้วยทะเล กั้นขวางหน้า พี่หมดปัญญา แม่นงค์ราม กู่ตะโกน จนก้องน้ำ บาปเวรหรือกรรม เล่าจอมใจ แม้นพี่ไม่กลับ มารับขวัญ ขอถวายชีวัน ไม่หวั่นไหว นางก็พลัน จะกลั้นใจตาย น่าเห็นใจ แม่นงเยาว์ รักเขาข้างเดียว เหมือนข้าวเหนียวนึ่ง น้ำท่วมไม่ถึง ก็อายเขา ไม่ส่องกระจกแล้วชะโงกมองเงา ว่าตัวของเรา ต้องเจียมตน จะรักให้แท้ ต้องแน่วแน่ นอนนัก พี่จะบอกให้น้องรัก จริงๆสักหน ถ้ารักกับพี่สิไม่ว่ามีหรือจน เจ้าจะสุขล้น เพราะพี่เป็นคนใจเดียว เจ้าจะสุขล้น เพราะพี่เป็นคนใจเดียว