สามสิบยังแจ๋ว

 ยอดรัก สลักใจ ลูกกรุง เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สามสิบยังแจ๋ว ยอดรัก สลักใจ
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิเชียร คำเจริญ

A# |A# | A# |A# | A# |

พอทราบอายุขวัญตGmน้องเอ๋ยพี่มGmานั่งทำตาปริบ A#น้องอายุสามA#สิบ สามสิFบ ทำไมยังสวCm

ยังเต่ง ยังตึง ตึงตัGmน้องเอยขาวจัGmง ขาวดังอาม่A#วยยิ้มยังหวานเสียA#ด้วย ป๋าป่Fวย ยังมองตาA#แป๋ว

โถใครจะเชื่Gmอ..ว่าแม่FบุญเหลืGmอ..อายุCมากแA#ล้วสาGmมสิบยังแจ๋Cmว.. แจ๋FวเสียจCนน่าจีGm

โอ้แม่มะพร้าวเนื้อตัGmน้องเอยมามัGmนเอาเมื่อตอนสามA#สิบโถแม่แก้มสองA#หยิบ สามสิFบ ดูซิยังสวA#

Gm | Gm |A# | A# |
A# | F |Cm | Cm |

Gm | Gm |A# | A# |
A# | F |A# | A# |

* | ** | *** | **** |

Gm | C |A# | A# |คอร์ดเพลง สามสิบยังแจ๋ว ยอดรัก สลักใจ

เนื้อเพลง สามสิบยังแจ๋ว ยอดรัก สลักใจ พอทราบอายุขวัญตา น้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปริบๆน้องอายุสามสิบ สามสิบ ทำไมยังสวย ยังเต่ง ยังตึง ตึงตัง น้องเอยขาวจัง ขาวดังอาม่วย ยิ้มยังหวานเสียด้วย ป๋าป่วย ยังมองตาแป๋ว โถใครจะเชื่อ ว่าแม่บุญเหลือ อายุมากแล้ว สามสิบยังแจ๋ว แจ๋วเสียจนน่าจีบ โอ้แม่มะพร้าวเนื้อตัน น้องเอยมามันเอาเมื่อตอนสามสิบ โถแม่แก้มสองหยิบ สามสิบ ดูซิยังสวย