สาริกาไร้รัง

 ยอดรัก สลักใจ ลูกกรุง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สาริกาไร้รัง ยอดรัก สลักใจ

C | Dm Am |Dm F | Am |
Gm Dm | Gm |C | Dm |

ค่ำคืนFนี้ ขออาศัCยนอนสักคืDmพอพรุ่งนี้Amตื่น พี่ก็จะลGmาเจ้าDmไปพี่คนหมอAmนหมิ่น พลัดถิ่นมาไกDmขอพึ่งชายคาและอาศัAmโปรดเห็นใจF สาริกAm

ค่ำคืนนี้F พี่ไร้Cที่ซุกหัวDmนอนขอเพียงพักผ่AmอนสักคืGmนเถิดนะแก้Dmวตา   Amเพียงอาศัยค้Dmาง สาง ๆ พี่ก็จะลGmสงสารสาริAmกา ที่มGmาครวญคร่ำร่ำFวอน

น่าสมเพCส โอ๊ย น่าเวทDm Amนาโอ้สาDmริกา เวลานี้ไร้รังนGmอนไม่ได้นอนเตีFยง ขอชายคาเคียงบังอGmพอพรุ่งนี้เช้าแดดอ่อน Fๆ พี่ก็จะจรจำลAm

ต้องโผบิFน โบยบิCนด้วยใจอาDmวรณ์ขาดที่พักAmผ่อน ไปก่อGmนเถิดสDmาริกา   Amเพราะขาดที่หมDmาย ขาดร่มไม้ ขาดชายคGmขาดทั้งคนจะเมตตAmา ให้สาCริกาพักDmนอน

C Am | Dm Am |F C | Dm |

* |

Dm | Dm |Dm |คอร์ดเพลง สาริกาไร้รัง ยอดรัก สลักใจ

เนื้อเพลง สาริกาไร้รัง ยอดรัก สลักใจ ค่ำคืนนี้ ขออาศัยนอนสักคืน พอพรุ่งนี้ตื่น พี่ก็จะลาเจ้าไป พี่คนหมอนหมิ่น พลัดถิ่นมาไกล ขอพึ่งชายคาและอาศัย โปรดเห็นใจ สาริกา ค่ำคืนนี้ พี่ไร้ที่ซุกหัวนอน ขอเพียงพักผ่อนสักคืนเถิดนะแก้วตา เพียงอาศัยค้าง สางๆพี่ก็จะลา สงสารสาริกา ที่มาครวญคร่ำร่ำวอน น่าสมเพส โอ๊ย น่าเวทนา โอ้สาริกา เวลานี้ไร้รังนอน ไม่ได้นอนเตียง ขอชายคาเคียงบังอร พอพรุ่งนี้เช้าแดดอ่อนๆพี่ก็จะจรจำลา ต้องโผบิน โบยบินด้วยใจอาวรณ์ ขาดที่พักผ่อน ไปก่อนเถิดสาริกา เพราะขาดที่หมาย ขาดร่มไม้ ขาดชายคา ขาดทั้งคนจะเมตตา ให้สาริกาพักนอน