ตุ่ม

 Acappella7 สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตุ่ม Acappella7
สังกัดค่าย: RS

ตุ๊Eม ตุม ตุ่มตุ๊ม ตุม ตุ่มตุ๊ม โอ๊ย หิวอีกแล้วตัวเอง ถ้าเขากินอีก เขาจะอ้วนไหมเนี่ยไม่อยากอ้วนเลย

กินEเข้าไป อยากกินก็กิน เอ้ากินข้าไปเถอะกินF#mเข้าไป อยากกินก็กิน เอ้ากินข้าไปเถอะกินEเข้าไป อยากกิE7นก็กิน เอ้ากินAข้าไปเถอะแต่ถ้ากิF#mนมากไปB จะเป็น ตุ่E

ตุ่ม ตุ๊ม ตุม ตุ่มเธอEว่าเธออยากผอม แต่เธอก็กินไม่เคยหยุดเธอF#mว่าเธออยากผอม แต่เธอก็กินไม่เคยหยุดเธอEว่าเธออยากผอE7ม แต่เธอก็กินAไม่เคยหยุดและสุดท้F#mายเธอก็กลาBยมาเป็น ตุ่Eม ตุ่ม ตุ่ม

ปากAก็บอกว่าอ้วนไป อยAmากจะให้มันผอมลงแต่ปากEทำไมไม่หยุดกินซะทีกว่าAที่เธอจะรู้ตัว ก็หมAmดทางแก้แล้วคนดีทำใจBเถอะนะ ที่ต้องเป็น ตุ๊ม ตุ๊ม ตุ๊ม

เตือนEเธอแล้ว ก็เตือนเธอแล้ว ให้เธอระวังหน่อยเตือนF#mเธอแล้ว ก็เตือนเธอแล้ว ให้เธอระวังหน่อยเตือนEเธอแล้ว ก็เตือE7นเธอแล้ว ให้เธAอระวังหน่อยแต่สุดท้ายเธอก็กินจนเป็นตุ่ม ตุ่ม ตุ่ม

 E  ตัวเอง เขาจะลดความอ้วนแล้วนะ   ต่อไปนี้F#mเขาจะไม่กินเยอะ แล้วเขาก็จะ   อุ๊ย ซาลาเปEา ตัวเองเE7ขาขอกินAอีกวัน แล้วกันนะ   สุดท้F#mายเธอก็กลาBยมาเป็น ตุ่Eม ตุ่ม ตุ่ม

* |

แม้Eสุดท้ายคนดีของฉันจะต้องกลายเป็น ตุ่มแม้F#mสุดท้ายคนดีของฉันจะต้องกลายเป็น ตุ่มแม้Eสุดท้ายคนดีE7ของฉันจะต้องAกลายเป็น ตุ่มแต่ฉัF#mนก็ยังรักเธBอไม่เปลี่ยนไปE.. รัก ตุ่มคอร์ดเพลง ตุ่ม Acappella7

เนื้อเพลง ตุ่ม Acappella7 ตุ๊ม ตุม ตุ่ม ตุ๊ม ตุม ตุ่ม ตุ๊ม โอ๊ย หิวอีกแล้ว ตัวเอง ถ้าเขากินอีก เขาจะอ้วนไหมเนี่ย ไม่อยากอ้วนเลย กินเข้าไป อยากกินก็กิน เอ้ากินข้าไปเถอะ กินเข้าไป อยากกินก็กิน เอ้ากินข้าไปเถอะ กินเข้าไป อยากกินก็กิน เอ้ากินข้าไปเถอะ แต่ถ้ากินมากไป จะเป็น ตุ่ม ตุ่ม ตุ๊ม ตุม ตุ่ม เธอว่าเธออยากผอม แต่เธอก็กินไม่เคยหยุด เธอว่าเธออยากผอม แต่เธอก็กินไม่เคยหยุด เธอว่าเธออยากผอม แต่เธอก็กินไม่เคยหยุด และสุดท้ายเธอก็กลายมาเป็น ตุ่ม ตุ่ม ตุ่ม ปากก็บอกว่าอ้วนไป อยากจะให้มันผอมลง แต่ปากทำไมไม่หยุดกินซะที กว่าที่เธอจะรู้ตัว ก็หมดทางแก้แล้วคนดี ทำใจเถอะนะ ที่ต้องเป็น ตุ๊ม ตุ๊ม ตุ๊ม เตือนเธอแล้ว ก็เตือนเธอแล้ว ให้เธอระวังหน่อย เตือนเธอแล้ว ก็เตือนเธอแล้ว ให้เธอระวังหน่อย เตือนเธอแล้ว ก็เตือนเธอแล้ว ให้เธอระวังหน่อย แต่สุดท้ายเธอก็กินจนเป็นตุ่ม ตุ่ม ตุ่ม ตัวเอง เขาจะลดความอ้วนแล้วนะ ต่อไปนี้เขาจะไม่กินเยอะ แล้วเขาก็จะ อุ๊ย ซาลาเปา ตัวเองเขาขอกินอีกวัน แล้วกันนะ สุดท้ายเธอก็กลายมาเป็น ตุ่ม ตุ่ม ตุ่ม แม้สุดท้ายคนดีของฉันจะต้องกลายเป็น ตุ่ม แม้สุดท้ายคนดีของฉันจะต้องกลายเป็น ตุ่ม แม้สุดท้ายคนดีของฉันจะต้องกลายเป็น ตุ่ม แต่ฉันก็ยังรักเธอไม่เปลี่ยนไป รัก ตุ่ม


เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2539 จากการรวมตัวของนักศึกษาภาควิชาดุริยศิลป์ 7 คน ที่ชื่นชอบในการร้องเพลงแบบ Acappella (การร้องประสานเสียงโดยไม่ใช้เครื่องดนตรี) มีการสับเปลี่ยนสมาชิกหลายครั้ง เนื่องจากสมาชิกบางคนเมื่อเรียนจบ ก็ไม่ได้มาร่วมวงกันต่อ จากเดิมซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด 7 คน เหลืออยู่ 5 คน ซึ่งในอัลบั้มชุดนี้ รวมตัวกันมาตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2544