ยามลมโชยมา (วอนลมฝากรัก)

 อานัส ต้นกล้าคนเพลง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยามลมโชยมา อานัส ต้นกล้าคนเพลง

ยามลมโชยมD#า พาใจหน่วงหนัCmคิดถึงรัCmก..ครั้งก่อนนั้นเคยรัญจวA#ก่อD#นเราอยู่เคียงกันเคยสุข เคยสัCmนต์ ชิดเชยชวนห่าD#งกันสุดคร่ำครวญหนาวลมกลับหวA#นรักไกลD#กัน

คำD#คุณรำพัน ฉันยังคงจำCmรัก รัก รัCmก ใครฝากคำมาจำนรรจ์A#แต่D#คุณกลับลืมคำ ไม่จด ไม่จำ Cmช้ำใจพลันคอD#ยทุกคืนวัน เวียนเปลี่ยนผัA#น เหมันต์คอD#นอD#นยังละเมอ..A#  เธออยู่หนใด..D#คอร์ดเพลง ยามลมโชยมา อานัส ต้นกล้าคนเพลง

เนื้อเพลง ยามลมโชยมา อานัส ต้นกล้าคนเพลง ยามลมโชยมา พาใจหน่วงหนัก คิดถึงรัก ครั้งก่อนนั้นเคยรัญจวน ก่อนเราอยู่เคียงกัน เคยสุข เคยสันต์ ชิดเชยชวน ห่างกันสุดคร่ำครวญ หนาวลมกลับหวนรักไกลกัน คำคุณรำพัน ฉันยังคงจำ รัก รัก รัก ใครฝากคำมาจำนรรจ์ แต่คุณกลับลืมคำ ไม่จด ไม่จำ ช้ำใจพลัน คอยทุกคืนวัน เวียนเปลี่ยนผัน เหมันต์คอย นอนยังละเมอ เธออยู่หนใด