คิดถึงพี่ไหม

 Atom ชนกันต์ ลูกกรุง คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คิดถึงพี่ไหม Atom อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม
สังกัดค่าย: Whitemusic

D#maj7 Dm7 | D# F |
D#maj7 Dm7 | Cm7 | F D# | F |

คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจD#maj7พี่ ห่างกัDmนอย่างนี้Gmน้องคิดถึงพี่F..บ้างA# Dm Gmไหมอย่าลืม อย่าลืFม อย่าลืมสัจจCmา สัญญDmาที่ให้ D#  ว่าตัวห่างไกEdimล หัวใจชิดFกัน.D# F.

คิดถึงพี่ก่อนน้องนอนก็ได้D#maj7 เมื่อยาDmมหลับไหGmน้องเจ้าจะได้F..นอนA#ฝัน Dm Gmข้างขึ้นเมื่อใดF แก้วใจโปรดมอCmง..แสงขอDmงนวลจันทร์ D#  เราสบตากัFนในแสงเรื่อA#เรือง.Bdim A#.

   คืนไหนข้างแรD7ม ฟ้าแซมGmดารา Gm  น้องจงมองหFาดาวประจำA#เมืองDm Gm   ทุกคืนเราจ้อFงดูเดือนดาว A#  ทุกคราวเราฝัD7นเห็นกันเนือง ๆCm   เห็นสุดมุมเมือFง..ไม่ไกล..

คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจD#maj7เจ้า พี่ตรDmม พี่เหGmงาเพราะคิดถึงเจ้Fา.. เชื่อA#ไหม.Dm Gm.ฝากใจกับจันFทร์ ฝากฝันกับดาCmว..ทุกครDmาวก็ได้ D#  เราต่างสุขใจF เมื่อคิดถึงกัน..

A# Bdim | A# Bdim |

Gm | Dm |Gm F | F Gdim |
Gm | Dm |Gm F | F | F |

* | ** |

A#sus2 | A#sus4 | ( x2 )
A#sus2 | A#sus4 Dm D#m |
A#maj7 |คอร์ดเพลง คิดถึงพี่ไหม Atom อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม

เนื้อเพลง คิดถึงพี่ไหม Atom อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจพี่ ห่างกันอย่างนี้ น้องคิดถึงพี่ บ้างไหม อย่าลืม อย่าลืม อย่าลืมสัจจา สัญญาที่ให้ ว่าตัวห่างไกล หัวใจชิดกัน คิดถึงพี่ก่อนน้องนอนก็ได้ เมื่อยามหลับไหล น้องเจ้าจะได้ นอนฝัน ข้างขึ้นเมื่อใด แก้วใจโปรดมอง แสงของนวลจันทร์ เราสบตากันในแสงเรื่อเรือง คืนไหนข้างแรม ฟ้าแซมดารา น้องจงมองหาดาวประจำเมือง ทุกคืนเราจ้องดูเดือนดาว ทุกคราวเราฝันเห็นกันเนืองๆเห็นสุดมุมเมือง ไม่ไกล คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจเจ้า พี่ตรม พี่เหงา เพราะคิดถึงเจ้า เชื่อไหม ฝากใจกับจันทร์ ฝากฝันกับดาว ทุกคราวก็ได้ เราต่างสุขใจ เมื่อคิดถึงกัน