แค่ผู้ชายมันทิ้ง

 เอเซียร์ อาร์สยาม ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่ผู้ชายมันทิ้ง เอเซียร์ อาร์สยาม
สังกัดค่าย: Rsiam (อาร์สยาม)

F#m | E |D | A |
F#m | E |D | A |

ที่เธอทำF#mมันจะมากไปไหมเธอร้อนรEนจนกระวนกระวายเรื่องแค่นี้Dทำจะเป็นจะตาย บ้าหรือเปล่A

ก็แค่คF#mนเขาไม่รักเธอแล้วเธอก็ยัEงจะอะไรกับเขาถ้าจะเมDา หน้ามืดตามัA

โอ้น้องสาF#mวเพราะพี่รักหรอกหนาขอด่C#mาให้เธอรู้สึกตัวถ้ายังมัDว..เอาแต่ร้องไห้E..

ก็แค่ผู้ชาAยมันทิ้ง ก็คนมันรัC#mกไม่จริงให้มันทิ้Dง จะยื้Eอไว้ทำไA Eม..ก็แค่ผู้ชาAยมันทิ้ง เดินหน้าแล้C#mวเริ่มใหม่จำไว้D เธอยังEหายใจอAยู่

F#m | E |D | A |

ไม่ต้องง้F#mอ ไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องฟัEง ไม่ต้องรับต้องรู้ไม่ต้องคุDย ไม่ต้องมอง ต้องดู ช่างหัวมัA

อย่าไปสF#mนคนไม่มีความหมายคงได้เจEอคนที่ดีกว่านั้นอย่าไปแคDร์ ปล่อย ๆ มันไปA

* | ** |

C#m F#m | D A |
C#m F#m | D | E |

** |

D C#m Bm E | A |คอร์ดเพลง แค่ผู้ชายมันทิ้ง เอเชีย อาร์สยาม

เนื้อเพลง แค่ผู้ชายมันทิ้ง เอเซียร์ อาร์ สยาม ที่เธอทำมันจะมากไปไหม เธอร้อนรนจนกระวนกระวาย เรื่องแค่นี้ทำจะเป็นจะตาย บ้าหรือเปล่า ก็แค่คนเขาไม่รักเธอแล้ว เธอก็ยังจะอะไรกับเขา ถ้าจะเมา หน้ามืดตามัว โอ้น้องสาวเพราะพี่รักหรอกหนา ขอด่าให้เธอรู้สึกตัว ถ้ายังมัว เอาแต่ร้องไห้ ก็แค่ผู้ชายมันทิ้ง ก็คนมันรักไม่จริง ให้มันทิ้ง จะยื้อไว้ทำไม ก็แค่ผู้ชายมันทิ้ง เดินหน้าแล้วเริ่มใหม่ จำไว้ เธอยังหายใจอยู่ ไม่ต้องง้อ ไม่ต้องพูดอะไร ไม่ต้องฟัง ไม่ต้องรับต้องรู้ ไม่ต้องคุย ไม่ต้องมอง ต้องดู ช่างหัวมัน อย่าไปสนคนไม่มีความหมาย คงได้เจอคนที่ดีกว่านั้น อย่าไปแคร์ ปล่อยๆมันไป