บ่ฮัก บ่ต้องสงสาร

 เบียร์ พร้อมพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่ฮักบ่ต้องสงสาร เบียร์ พร้อมพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: ม่วนซื่น สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0854847345

Dm | Am |A# | Am |

Dm C | Gm Am | Dm |

หากเจ้าบ่ฮัDmก กะบ่ต้องหนัCกใจดDmอกอยากจบ ขอเพียงให้บอGmอย่าหลอG7กทำเป็นAmห่วงใยปากบอกสงสาDmร แต่ใจนั้นเจ้าหาทางGmไปข่าวลือเรื่องเจ้ามีใหFม่ อ้ายฮู้Gแก่ใจนาAmนมา

จะเอ่ยคำลาDm กะบ่ต้องหCาคำอ้าDmขอหยุดให้เจ้าทุกอย่าGmยอมห่าG7งเพียงเจ้าAmบอกลาเรื่องเก่าคราวหลัDmง ให้ลบล้างไปกับสัญGmญาอย่ามีเยื่อใยค้างคFา.. เมื่อรัAmกเจ้ามาแปรDmไป

บ่ฮัA#ก.. เจ้Gาบ่ต้องสงสาDmตัดตอนละครหลอกกัA#น เดี๋ยวเขาคนนั้นเAmคืองใจบ่เป็นหยังดอFก หลอกให้จบเมื่อพบทางGmไปอ้ายGเจ็บ แต่ก็ทนไหDmขอใจGอย่าได้กัAmงวล

หากเจ้าบ่ฮัDmก กะบ่ต้องหนัCกใจดDmอกขอยอมเพื่อเป็นทางออGmเพียงบอG7ก ช้ำก็จะทAmเมื่อรักสิ้นหวัDmง กะบ่อยากฟังถ้อยคำปลอบโยGmบอกย้ำล้านคำหลูโตGmน แต่ผCลคืออ้ายFโดนทิ้ง

Dm G | Dm |Am | Dm |

Dm | Gm |F Am | Dm |

* | ** |

เมื่อรักสิ้นหวัDmง กะบ่อยากฟังถ้อยคำปลอบโยGmบอกย้ำล้านคำหลูโตGmน แต่ผลCคืออ้าย..โดนทิ้ง..

Dm | Am |Gm Am | Dm | Dm |คอร์ดเพลง บ่ฮักบ่ต้องสงสาร เบียร์ พร้อมพงษ์

เนื้อเพลง บ่ฮักบ่ต้องสงสาร เบียร์ พร้อมพงษ์ หากเจ้าบ่ฮัก กะบ่ต้องหนักใจดอก อยากจบ ขอเพียงให้บอก อย่าหลอกทำเป็นห่วงใย ปากบอกสงสาร แต่ใจนั้นเจ้าหาทางไป ข่าวลือเรื่องเจ้ามีใหม่ อ้ายฮู้แก่ใจนานมา จะเอ่ยคำลา กะบ่ต้องหาคำอ้าง ขอหยุดให้เจ้าทุกอย่าง ยอมห่างเพียงเจ้าบอกลา เรื่องเก่าคราวหลัง ให้ลบล้างไปกับสัญญา อย่ามีเยื่อใยค้างคา เมื่อรักเจ้ามาแปรไป บ่ฮัก เจ้าบ่ต้องสงสาร ตัดตอนละครหลอกกัน เดี๋ยวเขาคนนั้นเคืองใจ บ่เป็นหยังดอก หลอกให้จบเมื่อพบทางไป อ้ายเจ็บ แต่ก็ทนไหว ขอใจอย่าได้กังวล หากเจ้าบ่ฮัก กะบ่ต้องหนักใจดอก ขอยอมเพื่อเป็นทางออก เพียงบอก ช้ำก็จะทน เมื่อรักสิ้นหวัง กะบ่อยากฟังถ้อยคำปลอบโยน บอกย้ำล้านคำหลูโตน แต่ผลคืออ้ายโดนทิ้ง เมื่อรักสิ้นหวัง กะบ่อยากฟังถ้อยคำปลอบโยน บอกย้ำล้านคำหลูโตน แต่ผลคืออ้าย โดนทิ้ง