ใจความบ่สำคัญ

 เบลล์ นิภาดา ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจความบ่สำคัญ เบลล์ นิภาดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิงปอง พงษ์อนันต์เรียบเรียง: ยศดนัย ภู่ทอง

D#m C# | B F# |
B A#m | B C# | C# |

เฮาเลิD#mกกันเด้อ ไปC#ก่อนเด้อนี่สิเป็นBข้อความสุดท้F# C#/Fายพอสิฮู้D#mอยู่ว่า..บ่มีผลC#ต่อใจอ้ายเอาง่าย ๆB คืออ้ายบ่ทันได้อ่าC#

แต่ถ้าBหาก..ได้ยินC#เพลงนี้เปิดเบิ่A#mงแชทที่อ้ายเสี่ยงส้นD#mไว้นั้นC#มีBใจความว่าบ่สำคัญ แต่บ่ได้บอกC#ฮัก

สิได้สมG#mกับที่อ้ายบอกเขา..ว่าเฮA#mาเป็นแค่คนฮู้จักเอาเวลาBตามหา ไปพาเขามาฮัก..กันให้สC#มใจอ้าย

ปล่อยให้เรื่อF#งของเฮา มันเป็นแค่C#เรื่องเก่าที่มีใจD#mความเน่า ๆ ว่าบ่C#สำคัญทักBไปบอกเลิก อ้ายยังบ่C#เปิดอ่านเบิ๊ดF#คำสิเว้าC#/Fให้เข้าใจD#mน้อBงกะลูก..มีพ่C#อ มีแม่คืA#mอจั่งกันกับผู้สาD#mวใหม่อ้าC#สิไห้ต้อBมน้ำตาแต่ไสC#(มาไห้..นำคนบ่D#mฮักกัน)   C#

 D#m  เมื่อความบ่ฮักมาแล่นตุ้ม   ฮ้ายกว่าจูดไฟสุBม ดับลงแล้วเป็นแป้วใหญ่   คั่นแม่นใจน้องเป็นไD#mฟ ความฮักหลายเป็นเชื้อ   ชายคนมอBดผัดอ่วยหนี

 D#m  สิแล่นหาหม่องลี้ กะปานมีสุ่มมางุมจิB   เจ้าผู้เดียวคือชีวิต บัD#mดบ่ซา..น้อกันจ้อB C#ย..

D#m C# |

อ้ายเอ๋B F# | D#m C# | B C#ย..

D#m C# | B F# |
D#m C# | B C# |

* | ** |

ปล่อยให้เรื่อD#mงของเฮา มันเป็นแค่C#เรื่องเก่าที่มีใจA#mความเน่า ๆ ว่าบ่สำคัญทักG#mไปบอกเลิก อ้ายยังบ่C#เปิดอ่านเบิ๊ดF#คำสิเว้าC#/Fให้เข้าใจD#m

น้อBงกะลูก..มีพ่C#อ มีแม่คืA#mอจั่งกันกับผู้สาD#mวใหม่อ้าC#สิไห้ต้อBมน้ำตาแต่ไสC#มาไห้..นำD#m C# | B A#mคนบ่ฮักกัน

จักสิไห้ต้อG#mมน้ำตาแต่ไสC#..มาให้นำคนบ่ฮักกัน..

D#m C# | B F# |
D#m C# | B | C# |D#m |คอร์ดเพลง ใจความบ่สำคัญ เบลล์ นิภาดา

เนื้อเพลง ใจความบ่สำคัญ เบลล์ นิภาดา เฮาเลิกกันเด้อ ไปก่อนเด้อ นี่สิเป็นข้อความสุดท้าย พอสิฮู้อยู่ว่า บ่มีผลต่อใจอ้าย เอาง่ายๆคืออ้ายบ่ทันได้อ่าน แต่ถ้าหาก ได้ยินเพลงนี้ เปิดเบิ่งแชทที่อ้ายเสี่ยงส้นไว้นั้น มีใจความว่าบ่สำคัญ แต่บ่ได้บอกฮัก สิได้สมกับที่อ้ายบอกเขา ว่าเฮาเป็นแค่คนฮู้จัก เอาเวลาตามหา ไปพาเขามาฮัก กันให้สมใจอ้าย ปล่อยให้เรื่องของเฮา มันเป็นแค่เรื่องเก่า ที่มีใจความเน่าๆว่าบ่สำคัญ ทักไปบอกเลิก อ้ายยังบ่เปิดอ่าน เบิ๊ดคำสิเว้าให้เข้าใจ น้องกะลูก มีพ่อ มีแม่ คือจั่งกันกับผู้สาวใหม่อ้าย สิไห้ต้อมน้ำตาแต่ไส(มาไห้ นำคนบ่ฮักกัน) เมื่อความบ่ฮักมาแล่นตุ้ม ฮ้ายกว่าจูดไฟสุม ดับลงแล้วเป็นแป้วใหญ่ คั่นแม่นใจน้องเป็นไฟ ความฮักหลายเป็นเชื้อ ชายคนมอดผัดอ่วยหนี สิแล่นหาหม่องลี้ กะปานมีสุ่มมางุมจิต เจ้าผู้เดียวคือชีวิต บัดบ่ซา น้อกันจ้อย อ้ายเอ๋ย ปล่อยให้เรื่องของเฮา มันเป็นแค่เรื่องเก่า ที่มีใจความเน่าๆว่าบ่สำคัญ ทักไปบอกเลิก อ้ายยังบ่เปิดอ่าน เบิ๊ดคำสิเว้าให้เข้าใจ น้องกะลูก มีพ่อ มีแม่ คือจั่งกันกับผู้สาวใหม่อ้าย สิไห้ต้อมน้ำตาแต่ไสมาไห้ นำคนบ่ฮักกัน จักสิไห้ต้อมน้ำตาแต่ไส มาให้นำคนบ่ฮักกัน