โอ้ยกะละวาคิดฮอด

 เบลล์ นิภาดา แอน อรดี หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โอ้ยกะละวาคิดฮอด เบลล์ นิภาดา Feat.แอน อรดี
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภานุวัฒน์ วิเศษวงษาเรียบเรียง: ยศดนัย ภู่ทองสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์), Thaidol Musicติดต่องานแสดง: 0854847345

โอ้ยBmอ้ายเอ๋ย โอ้ยกะละวาคิดฮอGโอ้ยBmอ้ายเอ๋ย โอ้ยกะละวาคิดฮอดGคัก

Bm | F#m |G | D A/C# |
Bm | F#m |G | A | A |

 Bm  สิตื่น สินอน สินั่งสิลุF#mก กะคิด G  ส่องไลน์ ส่องเฟส ไอจี ทวิDต กะคิA Bm  กินข้าว เบิ่งหนัง ฟังเพลง เล่นเกF#mมส์ กะคิด G  เกิดมาเป็นมื้อ กะมีแต่คิDด คิด ๆ ๆ ๆA   คิด คิดฮอตอ้าBmย..   โG Aอ..      โอ้ย คิดฮอตคัBm   โG | Aอ..โอ้ย..

อ้าวหะนี้Bm คือสิดี ถ้ามีอ้ายอยู่ อ้ายอยู่ อ้ายอยู่อยู่อยู่ อยู่อยู่ อยู่อยู่ ล่ะอยู่อยู่นำกัAอ้าวหะนี้Bm คือสิดี ถ้ามีอ้ายนั้น อ้ายนั้น อ้ายนั้นนั้นนั้น นั้นนั้น นั้นนั้น ล่ะนั้นนอนคำAคีง   F#

โอ้ยเว้าแล้วคิดฮอBm   โG Aอ..      โอ้ย คิดฮอตคัBm   โG | Aอ..โอ้ย..

อ้าวหะนี้Bm คือสิดี ถ้ามีอ้ายมา อ้ายมา อ้ายมามามา มามา มามา ล่ะมาติงลิงAติงอ้าวหะนี้Bm สิกอดอ้าย ล่ะให้แน่นอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้งอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง ล่ะอิ้งติ้ง อิ้งAติ้ง.. F#ให้มันสมคิดฮอด

Bm | Bm |Bm | Bm | F# |

Bm | Bm |Bm | Bm |
Bm | Bm |Bm | Bm | Bm |

Bm | F#m |G | D A/C# |
Bm | F#m |G | A | A |

 Bm  ไปเรียน ไปเลาะ ไปท่ง ไปเที่F#mยว กะคิด G  ครูฮ้าย แม่จ่ม หิวข้าว รถติDด กะคิA Bm  ฝนตก แดดออก น้ำไหล ไฟดัF#mบ กะคิด G  เกิดมาเป็นมื้อ กะมีแต่คิDด คิด ๆ ๆ ๆA   คิด คิดฮอตอ้าBmย..   โG Aอ..      โอ้ย คิดฮอตคัBm   โG | Aอ..โอ้ย..

* | ** | * | ** |

Bm | Bm | Bm | Bm | ( x3 )คอร์ดเพลง โอ้ยกะละวาคิดฮอด เบลล์ นิภาดา Feat.แอน อรดี

เนื้อเพลง โอ้ยกะละวาคิดฮอด เบลล์ นิภาดา Feat.แอน อรดี โอ้ยอ้ายเอ๋ย โอ้ยกะละวาคิดฮอด โอ้ยอ้ายเอ๋ย โอ้ยกะละวาคิดฮอดคัก สิตื่น สินอน สินั่งสิลุก กะคิด ส่องไลน์ ส่องเฟส ไอจี ทวิต กะคิด กินข้าว เบิ่งหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ กะคิด เกิดมาเป็นมื้อ กะมีแต่คิด คิดๆๆๆคิด คิดฮอตอ้าย โอ โอ้ย คิดฮอตคัก โอ โอ้ย อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายอยู่ อ้ายอยู่ อ้ายอยู่ อยู่อยู่ อยู่อยู่ อยู่อยู่ ล่ะอยู่อยู่นำกัน อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายนั้น อ้ายนั้น อ้ายนั้น นั้นนั้น นั้นนั้น นั้นนั้น ล่ะนั้นนอนคำคีง โอ้ยเว้าแล้วคิดฮอด โอ โอ้ย คิดฮอตคัก โอ โอ้ย อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายมา อ้ายมา อ้ายมา มามา มามา มามา ล่ะมาติงลิงติง อ้าวหะนี้ สิกอดอ้าย ล่ะให้แน่นอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง ล่ะอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง ให้มันสมคิดฮอด ไปเรียน ไปเลาะ ไปท่ง ไปเที่ยว กะคิด ครูฮ้าย แม่จ่ม หิวข้าว รถติด กะคิด ฝนตก แดดออก น้ำไหล ไฟดับ กะคิด เกิดมาเป็นมื้อ กะมีแต่คิด คิดๆๆๆคิด คิดฮอตอ้าย โอ โอ้ย คิดฮอตคัก โอ โอ้ย