เธอ

 Billkin สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอ Billkin บิวกิ้น
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Nittayah Maniwong, Supachok Chuamuangphanสังกัดค่าย: GeneLab, Nadao Music (นาดาว มิวสิค)

C#maj7 Cm7 |C7 Fm |F# | G# D# |

อยู่ไกC#maj7ลจนสุดสายตาไม่อาจเห็นD#/C#ว่าเราใกล้กันและทุกครั้Cm7งหัวใจฉันยังคงไหวหวั่นกับควาFmมทรงจำ

นึกถึงครั้C#maj7งแรกเราพบกัน..เธอและฉันD#/C#ไม่เคยต้องไกล..ในวันนี้Cm7ฉันต้องเผชิC7ญความไหวสั่นอยู่ภาFmยในใจ..

กลัวกาA#m7รที่เราไกลกันกลัวว่าใจD#จะเปลี่ยนฝัน.. ไป..

G#น.. พรำD#/G.. เปรียบเหมือนครั้FmงฉันพบเธD#แววตC#maj7าของเธอCm7ยังคงติด.. A#m ตรึงในใจไม่ลืE D#รัG#ก.. เรD#/Gา.. ยังไม่เก่Fmาลงใช่ไหD#หรือกาลเวลาC#maj7หมุนไปCm7เปลี่ยน..ใจA#mเธอเป็D#นอีกดวง

G# G#sus4 | G# G#sus4 |

เธG# D#/Gอ..                 Fm   เธอยังคิดถึงD#ฉันไหม   เมื่อC#maj7สองเรานั้นยังCm7คงห่างไกล A#m  เมื่อเวลาพาเราD#ให้ไกลกัน   รู้G# D#/G..  บ้างไหม..     Fm   คนไกลยังคงD#หวั่นไหว   เมื่อC#maj7เขามองดูภาCm7พเธอทีFmไร..   น้ำA#mตามันยังไหD#ล..ออกมา

G#/C C# | E D# |

 G#  หยาดน้ำค้างในยามD#/Gเช้า Fm  กับลมหนาวจับใD#   สายลมโชยอ่C#maj7อน.. พัดพาความรักCm7ฉันไป A#m  ส่งถึงใD#จเธอG# G#sus4 | G# G#sus4ที..

** |

 Fm  กาลเวลาอาจทำD#/Gให้ใจ..   คนเราเปลี่ยนผันC7ในวันต้องไกFmล..   แต่ฉันยังคงมีA#mแต่เธอ..อยู่ในCmหัวใจเสC#mมอ..   F#

   เธB F#/A#อ..                 G#m   เธอยังคิดถึงF#ฉันไหม   เมื่อEmaj7สองเรานั้นยังD#m7ต้องห่างไกล C#m  เมื่อเวลาพาเราF#ให้ไกลกัน

   รู้B F#/A#..  บ้างไหม..     G#m   คนไกลยังคงF#หวั่นไหว   เมื่อEmaj7เขามองดูภาD#m7พเธอทีAmไร..   น้ำC#mตามันยังไหF#ล..ออกมB/D# E D#/G G#m F#า..

Emaj7มื่อเขามองดูภD#m7าพเธอทีG#m7ไร  น้ำC#mตามันยังไหF#ล..ออกมา..

B/D# D#m | D#7 G#m | A | F# |G# |คอร์ดเพลง เธอ Billkin บิวกิ้น

เนื้อเพลง เธอ Billkin บิวกิ้น อยู่ไกลจนสุดสายตา ไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กัน และทุกครั้งหัวใจฉันยังคงไหวหวั่น กับความทรงจำ นึกถึงครั้งแรกเราพบกัน เธอและฉันไม่เคยต้องไกล ในวันนี้ฉันต้องเผชิญความไหวสั่น อยู่ภายในใจ กลัวการที่เราไกลกัน กลัวว่าใจจะเปลี่ยนฝัน ไป ฝน พรำ เปรียบเหมือนครั้งฉันพบเธอ แววตาของเธอยังคงติด ตรึงในใจไม่ลืม รัก เรา ยังไม่เก่าลงใช่ไหม หรือกาลเวลาหมุนไปเปลี่ยน ใจเธอเป็นอีกดวง เธอ เธอยังคิดถึงฉันไหม เมื่อสองเรานั้นยังคงห่างไกล เมื่อเวลาพาเราให้ไกลกัน รู้ บ้างไหม คนไกลยังคงหวั่นไหว เมื่อเขามองดูภาพเธอทีไร น้ำตามันยังไหล ออกมา หยาดน้ำค้างในยามเช้า กับลมหนาวจับใจ สายลมโชยอ่อน พัดพาความรักฉันไป ส่งถึงใจเธอที กาลเวลาอาจทำให้ใจ คนเราเปลี่ยนผันในวันต้องไกล แต่ฉันยังคงมีแต่เธอ อยู่ในหัวใจเสมอ เธอ เธอยังคิดถึงฉันไหม เมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกล เมื่อเวลาพาเราให้ไกลกัน รู้บ้างไหม คนไกลยังคงหวั่นไหว เมื่อเขามองดูภาพเธอทีไร น้ำตามันยังไหลออกมา