สถานีดวงจันทร์ (Remix)

 CRAPPY Paper แร็พ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สถานีดวงจันทร์ Crappy x Paper

 F  ฉันก้าวเดินขึ้นไปFmaj7บนขบวนสุดท้าย F  และหาที่นั่งดี ๆF7 เผื่อจะมีคนข้างกาA#   เวลานี้A#mก็มีเพียง..ฟ้าที่เปลี่Amยน.. สีDm.. ไปGm..   ทอดCยาวเหลือเกิAmน..    หัDmว.. ใGmจ..

 F  รถเคลื่อนไปบนทาFmaj7ง จนใครบางคนผ่านมา F  เขาขึ้นและเดินเขยิF7บจนติดเกือบชิดหน้าตA#   เวลานี้A#mก็มีเพียง เราที่อAmยู่.. ใกDmล้.. กัGm   เกือบชิดCจนสัมAmผัส.. เธDmอ.. นั้Gmน..

ฉันคิFดว่ามันคงดี ถ้าเรAmาได้ยืนห่าง ๆโดยไม่ชิDmดจนเกินไป อาจทำCmให้ใจลอยไปA#ถึงไหน ถึงแดนดินใดAmที่ไหนก็ไม่ได้เตรียGmมดวงใจ.. กับCเหตุการณ์นี้

ฉันคิดFว่าคงดีถ้าเรAmาได้ลองรู้จักพูดทัDmกและทายกัน..เบา ๆCm ข้างกายเธอคนA#ที่ไหน เธอไม่มีแฟนAmใช่ไหมมันคงพูดยาGmกเกินไป โอCว.. เธอ..

มีเรื่องจะบอFกนะเพราะว่ารถด่วนขบวนสุดท้ายกำลังจะออกAmละถ้าเธอไม่รีบเธอก็ต้องรอต่อไปตลอดDmนะมันคงอีกนานขบวนต่อไปเขาถึงจะจอดCmรับถ้าเธอคิดถึงเธอก็ต้องเดินตรงเข้ามากอดA#ครับแต่อย่าบอกนะ ว่าเธอชอบกันหรือAmจริง ๆ แล้วเธอแค่อยากให้ฉันไปอ้อนจัง Gm  อ้า! ไม่อยากเห็นเธอไปควงมัน   ฉันCจะรอตรงนี้ รออยู่ที่สถานีดวงจันทร์

A# | Am |Gm | C |

* | ** |

F |คอร์ดเพลง สถานีดวงจันทร์ Crappy x Paper

เนื้อเพลง สถานีดวงจันทร์ Crappy x Paper ฉันก้าวเดินขึ้นไปบนขบวนสุดท้าย และหาที่นั่งดีๆเผื่อจะมีคนข้างกาย เวลานี้ก็มีเพียง ฟ้าที่เปลี่ยน สี ไป ทอดยาวเหลือเกิน หัว ใจ รถเคลื่อนไปบนทาง จนใครบางคนผ่านมา เขาขึ้นและเดินเขยิบจนติดเกือบชิดหน้าตา เวลานี้ก็มีเพียง เราที่อยู่ ใกล้ กัน เกือบชิดจนสัมผัส เธอ นั้น ฉันคิดว่ามันคงดี ถ้าเราได้ยืนห่างๆโดยไม่ชิดจนเกินไป อาจทำให้ใจลอย ไปถึงไหน ถึงแดนดินใดที่ไหน ก็ไม่ได้เตรียมดวงใจ กับเหตุการณ์นี้ ฉันคิดว่าคงดีถ้าเราได้ลองรู้จัก พูดทักและทายกัน เบาๆข้างกายเธอ คนที่ไหน เธอไม่มีแฟนใช่ไหม มันคงพูดยากเกินไป โอว เธอ มีเรื่องจะบอกนะ เพราะว่ารถด่วนขบวนสุดท้ายกำลังจะออกละ ถ้าเธอไม่รีบเธอก็ต้องรอต่อไปตลอดนะ มันคงอีกนานขบวนต่อไปเขาถึงจะจอดรับ ถ้าเธอคิดถึงเธอก็ต้องเดินตรงเข้ามากอดครับ แต่อย่าบอกนะ ว่าเธอชอบกัน หรือจริงๆแล้วเธอแค่อยากให้ฉันไปอ้อนจัง อ้า! ไม่อยากเห็นเธอไปควงมัน ฉันจะรอตรงนี้ รออยู่ที่สถานีดวงจันทร์