แด่เธอแม่เนื้อหอมผู้ครอบครองโลกทั้งใบและใจของผม

 ชีวรินท์ ห้องคุณตา อินดี้โฟล์ก อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แด่เธอแม่เนื้อหอมผู้ครอบครองโลกทั้งใบและใจของผม ชีวรินท์ x ห้องคุณตา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชีวรินท์, ห้องคุณตาดนตรี: ชีวรินท์, ห้องคุณตาเรียบเรียง: ชีวรินท์

F# | F# |B | B |G#m | G#m |C# | C# |
F# | F# |B | B |G#m | G#m |C# | C# |

โอ้เจ้าดวงความรักF#แสนงามความฤทัยโอ้เจ้ายอดดวงใจBพี่ตามจะใฝ่ฝันมีเจ้าความรักนี้F#งดงามดั่งแสงตะวันความงดงามวันนั้Bนผลัดงามดังสายธารา

โอ้เจ้ายอดดวงใจF# แม้โดนใครทำร้ายมาโอ้แม่แก้วดวงตBาโชคชะตาได้ชี้นำมาได้พบยอดชาF#ย ใจละลายที่เธอทำมีหญิงงามคนนั้Bน คนเดียว คนเดิมในดวงใจ

วอนสาF#ยธารากว้างใหญ่..พัดดวงฤทัยBของเธอมาให้ฉันจะรักเธF#อ..ทั้งคืนวันแม้ตัวฉัBนต้องจากไป

ใบหน้F#าช่างดูอ่อนหวาF#7ยิ้มเธBอช่างดูสดใสเห็นทีF#อยากจะจากโลกไปC#เพราะใจฉัBน..มันละF#ลาย

F# | F# |B | B |G#m | G#m |C# | C# |

โอ้แม่ยอดกานดF#า มีแววตาช่างสดใสอยากจะฝากดวงใจB..ดวงนี้ให้กับจันทร์โอ้แม่ยอดเนื้อหอF#มโปรดวิงวอนให้มองจันทร์มอบดวงใจของฉัBน ให้แม่ยอดกานดา

* |

วอนสาF#ยธารากว้างใหญ่..พัดดวงฤทัยBของเธอมาให้ฉันจะรักF#เธอ..ทั้งคืนวันแม้ตัวฉันต้องจากไปC#

*** | ** | *** |

F# | F# |B | B |G#m | G#m |C# | C# |F# |คอร์ดเพลง แด่เธอแม่เนื้อหอมผู้ครอบครองโลกทั้งใบและใจของผม ชีวรินท์ x ห้องคุณตา

เนื้อเพลง แด่เธอแม่เนื้อหอมผู้ครอบครองโลกทั้งใบและใจของผม ชีวรินท์ x ห้องคุณตา โอ้เจ้าดวงความรักแสนงามความฤทัย โอ้เจ้ายอดดวงใจพี่ตามจะใฝ่ฝัน มีเจ้าความรักนี้งดงามดั่งแสงตะวัน ความงดงามวันนั้นผลัดงามดังสายธารา โอ้เจ้ายอดดวงใจ แม้โดนใครทำร้ายมา โอ้แม่แก้วดวงตาโชคชะตาได้ชี้นำ มาได้พบยอดชาย ใจละลายที่เธอทำ มีหญิงงามคนนั้น คนเดียว คนเดิมในดวงใจ วอนสายธารากว้างใหญ่ พัดดวงฤทัยของเธอมาให้ฉัน จะรักเธอ ทั้งคืนวัน แม้ตัวฉันต้องจากไป ใบหน้าช่างดูอ่อนหวาน ยิ้มเธอช่างดูสดใส เห็นทีอยากจะจากโลกไป เพราะใจฉัน มันละลาย โอ้แม่ยอดกานดา มีแววตาช่างสดใส อยากจะฝากดวงใจ ดวงนี้ให้กับจันทร์ โอ้แม่ยอดเนื้อหอมโปรดวิงวอนให้มองจันทร์ มอบดวงใจของฉัน ให้แม่ยอดกานดา วอนสายธารากว้างใหญ่ พัดดวงฤทัยของเธอมาให้ฉัน จะรักเธอ ทั้งคืนวัน แม้ตัวฉันต้องจากไป