ขี้เดียด

 กอล์ฟ สุทธิพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขี้เดียด กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์

C |

เป็นCหยังเจ้า..คือบ่ไปกับเขาให้แล้วสาบ่ต้อEmงมาน้อทำท่าเฮ็ดคือจั่งว่ามีใจบ่ต้อAmงมาบีบน้ำตา บ่ต้องมาไห้ใส่อยากให้Fอ้ายสั่วกะได้ เจ้าไปโลดไปGอ้ายรับเอง

สิบ่Cว่าให้ เว้าไปว่าเจ้าบ่ดีสิบ่Emเว้าดี เข้าโตให้ไผฟังบ่Amต้องย้านอ้ายสูน บ่ต้องย้านอ้ายซังก่อนไปFส่อยเก็บความหวังที่ให้อ้ายไปGนำแหน่..

บ่ต้องย้าFนอ้ายเว้าให้ไผฟัGว่าเจ้านอกใจ เจ้ามีCเขาบ่ต้องย้าFนอ้ายเว้าให้เจ้า อ้ายบ่Fmแม่นคนจั่งGซั่น..

กะไปถะแม้ผู้ใด๋ห้าFเจ้ากะลักกินกันดุอยู่Gบ่แม่นตี้อย่ามาเว้Emา มันขี้เดีAmยดความสัมพันธ์น่ารังเกียFบ่อยากสิยุ่ง บ่อยากสิบาGย บ่อยากสนใจอีกแล้C Gว..

ไปกินกับแบบเปิดเผFย ให้เขาฮู้กันไปเลGไปสุขเสวEmย สิบ่ยุ่งเลย บ่เอAmาแล้วบ่คิดสิเว้Fาถึงเจ้า เฮาเสียEmดายแข่วมื้อนี้Dmเห็นจนขี้เดียดคักแล้Gว เลิกรากัC | (G)นที

F G | C |F G | C |
F G | Em Am |F Em | Dm G |

* | ** | *** |

บ่คิดFสิเว้าถึงเจ้า เฮาเสียEmดายแข่วมื้อนี้Dmเห็นจนขี้เดียดคักแล้Gว เลิกรากันCที

C |

ขี้เดียดคอร์ดเพลง ขี้เดียด กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เนื้อเพลง ขี้เดียด กอล์ฟ สุทธิพงษ์ เป็นหยังเจ้า คือบ่ไปกับเขาให้แล้วสา บ่ต้องมาน้อทำท่าเฮ็ดคือจั่งว่ามีใจ บ่ต้องมาบีบน้ำตา บ่ต้องมาไห้ใส่ อยากให้อ้ายสั่วกะได้ เจ้าไปโลดไปอ้ายรับเอง สิบ่ว่าให้ เว้าไปว่าเจ้าบ่ดี สิบ่เว้าดี เข้าโตให้ไผฟัง บ่ต้องย้านอ้ายสูน บ่ต้องย้านอ้ายซัง ก่อนไปส่อยเก็บความหวังที่ให้อ้ายไปนำแหน่ บ่ต้องย้านอ้ายเว้าให้ไผฟัง ว่าเจ้านอกใจ เจ้ามีเขา บ่ต้องย้านอ้ายเว้าให้เจ้า อ้ายบ่แม่นคนจั่งซั่น กะไปถะแม้ผู้ใด๋ห้าม เจ้ากะลักกินกันดุอยู่บ่แม่นตี้ อย่ามาเว้า มันขี้เดียด ความสัมพันธ์น่ารังเกียจ บ่อยากสิยุ่ง บ่อยากสิบาย บ่อยากสนใจอีกแล้ว ไปกินกับแบบเปิดเผย ให้เขาฮู้กันไปเลย ไปสุขเสวย สิบ่ยุ่งเลย บ่เอาแล้ว บ่คิดสิเว้าถึงเจ้า เฮาเสียดายแข่ว มื้อนี้เห็นจนขี้เดียดคักแล้ว เลิกรากันที บ่คิดสิเว้าถึงเจ้า เฮาเสียดายแข่ว มื้อนี้เห็นจนขี้เดียดคักแล้ว เลิกรากันที ขี้เดียด