เพลงเก่า (Cassette Player)

 HACKR สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพลงเก่า HACKR
เนื้อร้อง/ทำนอง: HACKRเรียบเรียง/ดนตรี/โปรดิวเซอร์: HACKRสังกัดค่าย: อิสระ

F# | F# |B | B |C# | C# |F# | F# |
F# | F# |B | B |C# | C# |F# | F# |

บังF#เอิญเปิดฟังเพลงที่เราเคยฟัBงด้วยกันวันนั้นฉันC#ขอโทษจริง ๆ ไม่ได้ตั้งใจF#บังF#เอิญเปิดเจอเรื่องราวของเรBาที่ฉันเก็บไว้อยู่C#ในทำนองของวันวาF#

แม้เพลงจะหวD#mาน.. แต่ฟังแล้A#mวฉันมีน้ำตาเป็นเพลงรัBกที่ฟังแล้วเศร้าจับใจF#เมื่อวันนี้D#m.. ไม่มีแล้A#mวเพลงของเราเปิดฟังเพลงBเก่า ๆ ยิ่งเศร้C#า..ในใจF#

F# | B |C# | F# |
F# | B |C# | F# |

เธอF#เคยเปิดฟังเพลงที่เราเคยฟัBงด้วยกันบ้างไหมหรือC#ว่าท่วงทำนองมันได้หายไปF#เธอF#อาจจะลืมเรื่องราวของเรBา แต่ฉันเก็บไว้ซ่อC#นมันเอาไว้ลึกในหัวใจF#

** |

 F#  I.. B smile, C#  and cry to oF#ur song.

 F#  I.. B smile, C#  and cry to oF#ur song.

* |คอร์ดเพลง เพลงเก่า HACKR

เนื้อเพลง เพลงเก่า (Cassette Player) HACKR บังเอิญเปิดฟังเพลงที่เราเคยฟังด้วยกันวันนั้น ฉันขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจ บังเอิญเปิดเจอเรื่องราวของเราที่ฉันเก็บไว้ อยู่ในทำนองของวันวาน แม้เพลงจะหวาน แต่ฟังแล้วฉันมีน้ำตา เป็นเพลงรักที่ฟังแล้วเศร้าจับใจ เมื่อวันนี้ ไม่มีแล้วเพลงของเรา เปิดฟังเพลงเก่าๆยิ่งเศร้า ในใจ เธอเคยเปิดฟังเพลงที่เราเคยฟังด้วยกันบ้างไหม หรือว่าท่วงทำนองมันได้หายไป เธออาจจะลืมเรื่องราวของเรา แต่ฉันเก็บไว้ ซ่อนมันเอาไว้ลึกในหัวใจ I smile, and cry to our song I smile, and cry to our song