กว่าจะรู้สึก

 Hi-Rock สตริง อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กว่าจะรู้สึก เป้ ไฮร็อค Hi-Rock
สังกัดค่าย: RS

Bm | Bm |

วัBmน..ที่เธอเดินจากไปGBmจร้อนรนทุกอย่าGใคBmรช่วยทำ เธอเปลี่ยนใจGได้บ้างอย่Aา..ห่างร้างไBm

 G  กว่าจะรู้  A เจ็บและช้ำจนโทรมปาBmงตาย G  ผิดไปแล้ว  A อยากจะคืนดี เมื่อสาย

กว่าจะD Bmรู้..สึก.. เธอAคงเดินจากฉันGไปอยากขอร้อD Bmง..ใคร..  ดึงAมือเธอไว้ให้Gหน่อยเจ็บจนD Bmรู้..สึก.. ใจAสะเทือนหมดทั้งGใจหนักอย่างD A/C# Bm A | Gนี้..

เป็Bmนเพราะเรา ไม่โทษใคGBmจเหมือนไม่รักดีGควาBmมรักมีเธอผู้เดียGวเป็นหนึ่งกลัAบ..เถิดหัวใBm

* | ** |

Bm A | G A |
D A | G | D A |

Bm A | G |Bm A | A |

** |

Bm A | G A | B |คอร์ดเพลง กว่าจะรู้สึก เป้ ไฮร็อค HiRock

เนื้อเพลง กว่าจะรู้สึก เป้ ไฮ-ร็อค Hi Rock วัน ที่เธอเดินจากไป ใจร้อนรนทุกอย่าง ใครช่วยทำ เธอเปลี่ยนใจได้บ้าง อย่า ห่างร้างไป กว่าจะรู้ เจ็บและช้ำจนโทรมปางตาย ผิดไปแล้ว อยากจะคืนดี เมื่อสาย กว่าจะรู้ สึก เธอคงเดินจากฉันไป อยากขอร้อง ใคร ดึงมือเธอไว้ให้หน่อย เจ็บจนรู้ สึก ใจสะเทือนหมดทั้งใจ หนักอย่างนี้ เป็นเพราะเรา ไม่โทษใคร ใจเหมือนไม่รักดี ความรักมีเธอผู้เดียวเป็นหนึ่ง กลับ เถิดหัวใจ