ทะเลทราย

 Hi-Rock สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทะเลทราย เป้ ไฮร็อค Hi-Rock

F#m |

หากเธอคิดF#mว่าคนอย่างฉัEนนั้นยอมให้เธBหากเธอคิดDว่าคนหนึ่งคEนยอมตายได้เพื่อAเธอ   C#หากเธอคิF#mดได้เพียงแค่Eนี้ ถูกแล้Bวที่ฉันเคยเป็นแต่วันนี้DหัวใจของฉันEมันไม่เหมือนAเดิม

จากวันนั้F#mนที่ฉันให้ใจEเธอไปทุกอย่Bางกลับต้องช้ำDซ้ำ ๆ จากเธEอมานานแสนAนาน   C#เมื่อได้ช้ำF#mซ้ำ ๆ อย่างนั้Eน สุดท้ายBใจมันก็ด้านชาไม่ต้องการDอะไรจากเธEอ ไม่เอาอีกแล้A

 D  ความเจ็บมันเรียกEร้อง   สมอAงมันมีE/G#อาการF#m        E D  สั่งให้ทนทาBmนกับคนอย่างเธEอ..

ดั่งต้นไม้A..กลEาง..ทF#mะเลทรายที่แห้C#mงแล้ง D  ไม่ได้น้ำA มันยังไม่เห็นEตาย   คือความรัAก..กลEาง..ทF#mะเลทรายของใจC#mเธอ D  เมื่อเธอไม่รักAตอบ..  D  ก็คงไม่ถึงAตาย.. D  ต้นไม้ต้นนี้AมันทนทานไหBm   ฉันEไม่ตายเพราะเ(A C#)ธอ..

F#m E | B |D E | A C# |
F#m E | B |D E | A C# |

* | ** | *** |

F#m E |

 D  ฉันEไม่ตาย..   Aคอร์ดเพลง ทะเลทราย เป้ ไฮร็อค HiRock

เนื้อเพลง ทะเลทราย เป้ ไฮ-ร็อค Hi-Rock หากเธอคิดว่าคนอย่างฉันนั้นยอมให้เธอ หากเธอคิดว่าคนหนึ่งคนยอมตายได้เพื่อเธอ หากเธอคิดได้เพียงแค่นี้ ถูกแล้วที่ฉันเคยเป็น แต่วันนี้หัวใจของฉันมันไม่เหมือนเดิม จากวันนั้นที่ฉันให้ใจเธอไปทุกอย่าง กลับต้องช้ำซ้ำๆจากเธอมานานแสนนาน เมื่อได้ช้ำซ้ำๆอย่างนั้น สุดท้ายใจมันก็ด้านชา ไม่ต้องการอะไรจากเธอ ไม่เอาอีกแล้ว ความเจ็บมันเรียกร้อง สมองมันมีอาการ สั่งให้ทนทานกับคนอย่างเธอ ดั่งต้นไม้ กลาง ทะเลทรายที่แห้งแล้ง ไม่ได้น้ำ มันยังไม่เห็นตาย คือความรัก กลาง ทะเลทรายของใจเธอ เมื่อเธอไม่รักตอบ ก็คงไม่ถึงตาย ต้นไม้ต้นนี้มันทนทานไหว ฉันไม่ตายเพราะเธอ ฉันไม่ตาย