เจ็บบ่ส่ำกัน

 ฮันนี่ นิชาดา ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ็บบ่ส่ำกัน ฮันนี่ นิชาดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ราช ภูมิวารินเรียบเรียง: ลัสติค อาร์ทโปรดิวเซอร์: ไพบูลย์ แสงเดือนสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

A#maj7 | Am |Gm | Fmaj7 |
A#maj7 | Am |Gm | C |

แล้วA#maj7วันที่บอกลา มื่อที่มีน้ำตาAmมันก็มาถึงคนที่เคGmยคึดว่ามื้อหนึ่ง.. ต้องฝากชีวิตFmaj7ไว้กับเขา

มันA#maj7บ่เป็นคือว่า มันบ่ได้เป็Amนคือคำเว้ากะย้อนว่Gmา..ฮักเฮามันบ่ส่ำกัC

อีกคนหนึ่งยกDmให้หมดเลยหัวใจCอีกคนบ่เคยรับไAmว้แต่แกล้งทำว่าฮักกัDmแล้วมันก็เดินมาถึGmง..วันที่บอก..ว่าเลิกCกันคนที่มันD#บ่เคยฮักกันก็ไม่ต้องทำCใจอะไร..

แล้วจะให้เจ็Fบส่ำกันได้จั่งใด๋Cน้ำตาที่กำลังไหล มันบอกอีหยังบ่ฮู้Fบ้อกะแม่นละเนาA#ะแนวคนบ่ฮักสิให้เจ็Gmบส่ำกันได้จั่งใด๋C..

กว่าที่จะเฮ็Fดใจได้ มันบ่ง่ายCต้องลืมอะไร ๆ อีกหลายบ่ฮู้Dmตี้กะง่ายอยู่ตี้A#แนวคนบ่ฮักเลิกกันแล้Gmวกะลืมง่ายคักแต่มันD#บ่แม่นเรื่องง่าC#ย..

A#maj7 | Am |Gm | Fmaj7 |
A#maj7 | Am Dm |Gm C | F |

* | ** | ** |

สิเฮ็ดจั่งGm C#ใด๋..     กะใจยังฮัก..

A#maj7 | Am |Gm | Fmaj7 |
A#maj7 | Am |Gm | C |คอร์ดเพลง เจ็บบ่ส่ำกัน ฮันนี่ นิชาดา

เนื้อเพลง เจ็บบ่ส่ำกัน ฮันนี่ นิชาดา แล้ววันที่บอกลา มื่อที่มีน้ำตามันก็มาถึง คนที่เคยคึดว่ามื้อหนึ่ง ต้องฝากชีวิตไว้กับเขา มันบ่เป็นคือว่า มันบ่ได้เป็นคือคำเว้า กะย้อนว่า ฮักเฮามันบ่ส่ำกัน อีกคนหนึ่งยกให้หมดเลยหัวใจ อีกคนบ่เคยรับไว้แต่แกล้งทำว่าฮักกัน แล้วมันก็เดินมาถึง วันที่บอก ว่าเลิกกัน คนที่มันบ่เคยฮักกันก็ไม่ต้องทำใจอะไร แล้วจะให้เจ็บส่ำกันได้จั่งใด๋ น้ำตาที่กำลังไหล มันบอกอีหยังบ่ฮู้บ้อ กะแม่นละเนาะแนวคนบ่ฮัก สิให้เจ็บส่ำกันได้จั่งใด๋ กว่าที่จะเฮ็ดใจได้ มันบ่ง่าย ต้องลืมอะไรๆอีกหลายบ่ฮู้ตี้ กะง่ายอยู่ตี้แนวคนบ่ฮัก เลิกกันแล้วกะลืมง่ายคัก แต่มันบ่แม่นเรื่องง่าย สิเฮ็ดจั่งใด๋ กะใจยังฮัก